XV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

 XV Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej

Kongres poświęcony jest aktualnym wyzwaniom w gospodarce wodno-ściekowej i sposobach na ich sprostanie.

W programie m.in.:

  • Woda i ścieki w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Redukcja zużycia wody i zanieczyszczeń u źródła;
  • Usuwanie zanieczyszczeń z wód i ścieków;
  • Ponowne wykorzystanie ścieków i recykling, czyli odzyskiwanie zasobów;
  • Nowe wyzwania w obszarze prawa ochrony środowiska dla branży przemysłowej;
  • Zasoby wodne w zrównoważonej gospodarce bez odpadów i emisji;

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorem XV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej, który odbywa się 12-13 października 2021 r. w Krakowie jest firma BMP, wydawca m.in. czasopism “Chemia Przemysłowa”, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i „Kierunek Spożywczy” oraz portali: kierunekCHEMIA.pl, kierunekENERGETYKA.pl, kierunekSPOŻYWCZY.pl.

Posty pokrewne