XXVI Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników – Elektroniczny Katalog

 XXVI Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników – Elektroniczny Katalog

Katalog – XXVI Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 22 marca 2021 r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. W ciągu 2 dni imprezy bierze udział ok. 70 firm i instytucji. Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką. Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich.

Z powodu epidemii XXVI Targi Pracy zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 22 marca 2021 r.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Termin zgłoszeń upływa 5 marca br.

Zainteresowanych projektem zapraszamy na stronę internetową:

http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Praktyki-staze-praca/Targi-Pracy-i-Praktyk-WEiTI/XXVI-Targi-Pracy-i-Praktyk-dla-Informatykow-i-Elektronikow-22-marca-2021-r

Następne targi przewidujemy na październik 2021 r.

Dane kontaktowe:

Dorota Myko

d.myko@elka.pw.edu.pl

tel. 22 234 70 81

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Medialnym przedsięwzięcia.

Posty pokrewne