Zmiany w statucie PIPC

 Zmiany w statucie PIPC

Na Ogólnym Zgromadzeniu Członków PIPC 11 marca br. doszło do zatwierdzenia zmian statutowych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Zaktualizowany statut dostępny jest w zakładce: O NAS/STATUT

Posty pokrewne