10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016, 10-12.10.16, Warszawa

Zapraszamy na 10. Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2016, która odbędzie się w dniach 10-12 października w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Wystawa po raz kolejny została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Partnerami Strategicznymi wystawy są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych – IFIA, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców AEI oraz Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Wśród patronów merytorycznych wystawy znaleźli się m.in.: Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Akademia Inżynierska, Rada Główna Instytutów Badawczych, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Warszawska Izba Gospodarcza.

Wystawa objęta jest patronatem medialnym Polskiego Radia Czwórka oraz Radio Dla Ciebie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W poprzednich latach na wystawie gościliśmy wynalazców z ponad 20 państw m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji i Wielkiej Brytanii. Rok temu polscy i międzynarodowi wynalazcy zaprezentowali na wystawie blisko 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące praw własności intelektualnej i przyznawania patentów.

Podstawowe cele wystawy to:

  • Zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki,
  • Możliwość przedstawienia w Polsce innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych opracowanych przez polskich twórców techniki,
  • Możliwość nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • Promocja laureatów konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz FSNT – Naczelną Organizację Techniczną dla najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością,
  • Kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży promując innowacyjne postrzeganie świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, w tym również do opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpływać na intelektualny rozwój,
  • Inspiracja do opracowywania nowych wynalazków mogących wpływać na rozwój polskiej gospodarki.

Podczas X edycji wystawi IWIS odbędzie się V Międzynarodowy Konkurs Chemiczny organizowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno uznane placówki naukowo-badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa, indywidualni wynalazcy, w tym młodzi twórcy innowacyjnej myśli technicznej. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje dotyczące IWIS 2016 można znaleźć na oficjalnej stronie wystawy www.iwis.polskiewynalazki.pl

Posty pokrewne