Agenda V Kongresu “Polska Chemia”

 Agenda V Kongresu “Polska Chemia”

Przedstawiamy Państwu obszary tematyczne tegorocznej edycji najważniejszego spotkania branży chemicznej w Polsce.###

Kluczowe kwestie dla rozwoju sektora, szanse i zagrożenia jakie przed nim stoją, innowacyjne rozwiązania – z tym przez dwa dni będą się mierzyć uczestnicy i paneliści. Wśród mówców piątej edycji kongresu znaleźli się przedstawiciele rządu, administracji państwowej, parlamentu, najważniejszych światowych i krajowych firm, instytucji i organizacji związanych z przemysłem chemicznym.

Program Kongresu

Tematami poruszanymi podczas V Kongresu Polska Chemia będą m.in.:

Globalne Trendy. Gospodarka 4.0.

Debata strategiczna: Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego
Światowe kierunki rozwoju gospodarki i ich wpływ na krajową branżę chemiczną. Jak Polska odnajduje
się w czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami? Digitalizacja, zaawansowane technologie czy bezpieczeństwo – które z globalnych trendów są największym wyzwaniem dla sektora?

Fuzje i przejęcia

Prezentacja: DowDuPont – Fuzja gigantów
Debata: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego
Najszybsza droga rozwoju dla sektora? Jak polskie firmy radzą sobie z tym trendem i jego konsekwencjami? Bezpieczne rozwiązania finansowe jako jeden z kluczowych elementów sukcesu.

Inteligentny Przemysł

Debata: Inteligentny przemysł – inteligentna chemia
Debata: Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie mostów pomiędzy produkcją a służbą utrzymania ruchu
Prezentacja: Konkluzje BAT dla chemii i związane z tym wyzwania
Prezentacja: Wyzwania stojące przed eksporterami Polskiej chemii
Pełna automatyzacja procesów produkcji – czy człowiek jest już zbędnym elementem w procesie produkcji? Jakie szanse dla przemysłu chemicznego niesie codzienne wykorzystywanie rozwiązań przemysłu 4.0.

Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

Debata strategiczna: Polska Chemia a polityka energetyczna kraju”
Debata strategiczna: „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”
Jak bezpieczeństwo krajowej gospodarki jest związane ze stabilnością polskiej branży chemicznej?
Czy polityka energetyczna jest element składowym bezpieczeństwa tylko sektora czy całego kraju?
Czy branża jest zabezpieczona przed cyberatakami?

Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Debata: Zrównoważony rozwój w branży chemicznej
Debata: Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie
Równowaga dla przyszłości. Czy Polska Chemia zrealizuje stojące przed nią wyzwania zrównoważonego rozwoju? Jak branża chroni środowisko naturalne i inwestuje w przyszłość? Jakie jest znaczenie działań sektora dla wspierania społeczności lokalnych.

GOZ – nowe oblicze sektora

Debata: Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse czy zagrożenia dla branży chemicznej
Najambitniejszy plan ostatnich dziesięcioleci – gospodarka o obiegu zamkniętym. Czy polski sektor chemiczny jest gotowy na zmiany? Co strategia ds. Tworzyw sztucznych oznacza w praktyce?
Jak wykorzystać potencjał krajowych firm do realizacji założeń GOS?

Digitalizacja i big data

Debata: Chemia 4.0 – szanse i możliwości
Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora czy tylko kolejnym z trendów?
Jak skutecznie branża umie wykorzystać najnowsze narzędzia? Co big data może zmienić w polskiej chemii.

Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego

Debata: Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny? Podsumowanie Kongresu
Jak stojące przed branżą wyzwania przekłuć w sukcesy? Jakie scenariusze czekają polską chemię? Czy sektor poradzi sobie w przełomowym momencie, w którym się znalazł?

 

I pula biletów (700 zł/ członków PIPC ; 1600 zł/ pozostali) dostępna jest tylko do 27 kwietnia – Kliknij aby kupić bilet
II pula biletów (1100 zł/ członków PIPC ; 1900 zł/ pozostali) będzie dostępna od 28 kwietnia do 25 maja 2018 r.

 

Partnerami tegorocznej edycji Kongresu są:

Partnerzy V Kongresu

 

Posty pokrewne