Alert prawny – nowy zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Ewolucja czy rewolucja?

 Alert prawny – nowy zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Ewolucja czy rewolucja?

Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW to zasady ładu korporacyjnego, którym od 2002 r. podlegają wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku warszawskiej giełdy (na zasadzie soft law). Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotychczasowy zbiór Dobrych Praktyk z 2016 r. zastąpiono nowym, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2021 r. (tzw. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021).

PRZECZYTAJ ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYKENGLISH VERSION

Posty pokrewne