Amargo Sp. z o.o. Sp. k. dołącza do grona Członków PIPC

 Amargo Sp. z o.o. Sp. k. dołącza do grona Członków PIPC

Firma Amargo jest liderem doradztwa i produkcji na rynku zbiorników z tworzyw termoplastycznych dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej. Kluczowym obszarem działalności jest wsparcie projektowe, produkcja i montaż zbiorników chemoodpornych, zbiorników na wodę oraz wykładzin zbiorników. Poza zbiornikami Amargo realizuje kompletne instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji), elementy wentylacji (transport oparów / gazów do instalacji oczyszczania), a także urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – stanowiska NO wraz z odbiorem TDT. Prace z zakresu zbiorników chemoodpornych są realizowane zgodnie z aktualnymi normami i rozporządzeniami oraz uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych.

W ramach prowadzonych inwestycji firma zapewnia doradztwo na etapie tworzenia projektu, dobór właściwego rozwiązania, produkcję zbiornika i elementów instalacji, dostawę i montaż w obiekcie, wyposażenie w niezbędną armaturę, serwis, naprawy, renowacje oraz modernizacje zbiorników i instalacji, a także kompleksową obsługę formalnoprawną.

Park maszynowy Amargo jest wyposażony w roboty spawające, obróbcze oraz niezawodny sprzęt europejskich producentów (m.in. Wegener, Leister, Kimla). Aktualnie firma inwestuje w nowe technologie, dział badawczo-rozwojowy i laboratorium, a także poszerza zakres produkcji i stosowane metody obróbki tworzyw termoplastycznych oraz kompozytów.

Amargo realizuje inwestycje dla wielu branż przemysłowych (bezpośrednio lub współpracując z biurami projektowymi), m.in. przemysłu ciężkiego, energetycznego (elektrociepłownie), farmaceutycznego, petrochemicznego, chemicznego, przemysłu farb i lakierów, spożywczego (m.in. browary, producenci napojów), celulozowo-papierniczego, włókienniczego, hutniczego, metalurgicznego, oponiarskiego, stacji uzdatniania wody, zakładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków.

Serdecznie witamy w gronie organizacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego!

Posty pokrewne