Ayming doradzi firmom zrzeszonym w PIPC

Firma członkowska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Firma Ayming, oferuje pomoc organizacjom zrzeszonym w PIPC.

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza działająca w 15 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Wspiera przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osiąganiu lepszych wyników finansowych, oferując profesjonalne doradztwo w trzech obszarach:

  • Finansowania innowacji (ulga na badania i rozwój, IP Box, dotacje)
  • Podatków (podatek od nieruchomości, nowe inwestycje i cost segregation)
  • Kosztów pracy (składka wypadkowa, PFRON)

Oszczędności, uzyskiwane w tych obszarach mogą wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm, szczególnie w czasach kryzysu.

Dlaczego warto współpracować z Ayming Polska?

Posty pokrewne