Biuletyn “Bezpieczna Chemia” 2/2017

Prezentujemy Państwu nowe wydanie Biuletynu "Bezpieczna Chemia". W numerze publikujemy relację oraz fotorelację z IV Seminarium „Bezpieczna Chemia” oraz Szkolenia ATEX – pyły, przeprowadzonego przez Grupę Wolff — naszego Partnera Merytorycznego. W numerze publikujemy również artykuł, którego autorem jest Partner Techniczny Programu – Dräger Polska, który udziela fachowych porad dotyczących pracy w przestrzeniach ograniczonych.

Kliknij, żeby pobrać Biuletyn "Bezpieczna Chemia" nr 2/2017

Kliknij, żeby przejść na stronę Programu "Bezpieczna Chemia"

Program "Bezpieczna Chemia" jest autorskim Programem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Program realizowany jest pod hasłem: BEZPIECZNA CHEMIA = BEZPIECZNA PRACA

Główne cele Programu "Bezpieczna Chemia" to:
– Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;
– Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
– Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;
– Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;
– Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;
– Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Organizator Programu "Bezpieczna Chemia"
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy Strategiczni
PKN Orlen S.A.
Grupa Azoty S.A.
Basf Polska Sp. z o.o.

Partnerzy Główni
PCC Rokita S.A.
Anwil S.A.

Partner Techniczny
Drager Safety Polska Sp. z o.o.

Posty pokrewne