Branża chemiczna potrzebuje mądrego wsparcia administracji; Energetyka24.com

Trendy zachodzące na świecie, potrzeba dywersyfikacji portfela produktowego, nieuchronny spadek zapotrzebowania na paliwa w klasycznym rozumieniu oraz sposoby wsparcia branży chemicznej przez administrację państwową – to tylko zarys tematów poruszonych podczas Kongresu Polska Chemia.

Cały tekst dostępny na: Energetyka24.com 

Posty pokrewne