“Chemical Distribution 4.0: Going digital”

 “Chemical Distribution 4.0: Going digital”

Zapraszamy na organizowany przez European Association of Chemical Distributors (Fecc) Kongres "Chemical Distribution 4.0: Going digital", który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Kongres "Chemical Distribution 4.0: Going digital" to okazja do wymiany doświadczeń, a także do czerpania inspiracji przez przedstawicieli Przemysłu Chemicznego z firm dystrybucyjnych, którzy chcieliby tak zmodyfikować swoje przedsiębiorstwa, by jak najlepiej odpowiadały one na wyzwania dzisiejszego globalnego rynku.

Podczas Kongresu będziemy analizować, jak wykorzystać dzisiejsze narzędzia agregujące dane do zwiększenia poziomu doskonałości operacyjnej. Zastanowimy się również nad wartością mediów społecznościowych i cyberbezpieczeństwem. Przedstawimy też nową generację narzędzi e-commerce, które mogą być wykorzystywane w dystrybucji. Poza digitalizacją, kluczowym tematem Kongresu będzie gospodarka o obiegu zamkniętym.

Organizatorem Kongres "Chemical Distribution 4.0: Going digital" jest European Association of Chemical Distributors (Fecc).

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej 

Posty pokrewne