Europejski przemysł energochłonny apeluje do UE ws. cen energii

 Europejski przemysł energochłonny apeluje do UE ws. cen energii

Europejskie energochłonne gałęzie przemysłu, w tym przedstawiciele branży chemicznej, poparły proaktywną postawę unijnych decydentów i zaapelowały o pilne wprowadzenie ogólnounijnych środków mających na celu ograniczenie ceny gazu ziemnego, a także środków mających na celu oddzielenie cen energii elektrycznej od cen gazu. Sygnatariusze listu otwartego zwrócili się ze swoim apelem do Przewodniczącej Komisji Europejsiej, Ursuli von der Leyen oraz Ministra Przemysłu i Handlu Czech (które sprawują obecnie Prezydencję w Radzie UE), Jozefa Sikeli, w związku z zapowiedzianym na 9 września 2022 r. nadzwyczajnym posiedzeniem Rady ds. Energii. 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako lokalna organizacja branżowa, będąca członkiem rzeczywistym Cefic (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego) oraz organizacją stowarzyszoną Ferlilizers Europe – podmiotów, które są sygnatariuszami niniejszego listu – zdecydowanie popiera niniejszy apel.

Branża chemiczna, jako sektor energochłonny, poważnie odczuwa skutki trwającego kryzysu energetycznego. W ostatnich tygodniach wiele zakładów przemysłowych w całej Europie, w tym także w Polsce, zamknęło swoje podwoje lub zmniejszyło produkcję. Skutki tych zamknięć zaczynają mieć również poważny wpływ całe łańcuchy wartości, zagrażając europejskiej, w tym polskiej, bazie przemysłowej i szerzej – dostępności podstawowych produktów. Potrzebne są zatem natychmiastowe i skuteczne działania na szczeblu europejskim w tym zakresie.

Posty pokrewne