II Debata Kampanii Polska Chemia

 II Debata Kampanii Polska Chemia

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w II Debacie w ramach Kampanii Polska Chemia w 2021 r., która odbędzie się w poniedziałek 26 kwietnia br. o godz. 10.00. Spotkanie zatytułowane będzie: Polska Chemia – strategiczność, konkurencyjność, przyszłość, a rozmawiać będziemy m.in. o Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich. 

Spotkanie zrealizowane będzie na platformie Zoom Webinar, a udział w nim wezmą zaproszeni przez nas przedstawiciele Partnerów Kampanii Polska Chemia oraz eksperci z administracji. 

Główne zagadnienia:

– znaczenie branży chemicznej jako strategicznej dla krajowej gospodarki;

– Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);

– Polityka Przemysłowa Polski;

– kształt narzędzi, tj. FEnIKS i FENG;

– pozostałe wyzwania stojące przed sektorem.

Agenda spotkania:

10:00-10:15  Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematyki:

  • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10:15-10:40  Rozmowa z przedstawicielem administracji:

  • dr hab. Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

10:40-11:05  Rozmowa z przedstawicielem administracji:

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:05-11:50  Panel dyskusyjny: Strategiczność Polskiej Chemii kluczem do konkurencyjności gospodarki

11:05-11:30  Część I:

  • Marlena Tryka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • dr inż. Arkadiusz Kamiński, Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.
  • dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

11:30-11:50  Część II:

  • Łukasz Grabiński, Dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji, ANWIL S.A.
  • Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

11:50-12:00  Podsumowanie i zakończenie spotkania

  • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 Moderator rozmów: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia: Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A.

Partnerzy Główni Kampanii Polska Chemia: Anwil S.A, Grupa LOTOS S.A.

 

Data: 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Godz.: 10.00-12.00

Miejsce: Zoom Webinar (Online)

Bezpłatna rejestracja: https://bit.ly/3tlDkNf

Zapraszamy!

Posty pokrewne