III Konferencja Naukowo-Techniczna – relacja

 III Konferencja Naukowo-Techniczna – relacja

29-30 października 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się trzecia edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, która organizowana jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Przed dwa dni konferencji naukowcy, praktycy, specjaliści, przedstawiciele organizacji członkowskich PIPC oraz studenci prezentowali nowatorskie rozwiązania i wymieniali się doświadczeniami zawodowymi. – Innowacyjność to jeden z najważniejszych globalnych trendów w przemyśle chemicznym i powinna być traktowana jako coś całkowicie normalnego. Musimy odejść od myślenia, że jest to wyjątkowe zjawisko, zwłaszcza w chemii (…) Gospodarka przyszłości to chemia. Transport, medycyna, rozrywka, kosmonautyka każda dziedzina potrzebuje ultranowoczesnych materiałów, które tworzy innowacyjna chemia – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC, na inaugurację wydarzenia. Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które są jednym z naturalnych kierunków rozwoju przedsiębiorstw chemicznych, co ma istotny wpływ na budowanie silnej pozycji całego sektora chemicznego, a także całej polskiej gospodarki. Na otwarcie Konferencji głos zabrali ponadto: prof. dr hab inż. Janusz Kotowicz (Prorektor Politechniki Śląskiej), Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), prof dr hab. inż. Anna Chrobok (Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej) dyrektor generalny Centrum Łukasiewicz dr Tomasz Bzukała oraz dr inż. Marcin Landrat – przedstawiciel Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energii.

Minister Jarosińska-Jedynak mówiła m.in. o tym, jak duży wpływ na całą polską gospodarkę ma innowacyjność sektora chemicznego, z kolei głos Sieci Badawczej Łukasiewicz w osobie dr Bzukały wypowiedział się na temat wagi współzależności nauki i biznesu: Zadaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest dostarczanie rozwiązań na potrzeby przemysłu. Naszym wyzwaniem jest przestawienie się na myślenie projektowe, by zapewnić właściwą obsługę biznesu.

W związku z tematyką konferencji odbyły się sesje tematyczne dotyczące innowacyjności w siedmiu obszarach, tj. innowacji produktowych, innowacji procesowych (w tym wytwarzanie produktów podstawowych
i specjalistycznych), innowacji technologicznych, zarządzania innowacjami, nowoczesnych systemów wsparcia działalności podstawowej, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną oraz innowacji
w kierunku GOZ. W tegorocznej edycji szczególny nacisk położony był na zagadnienia wzajemnej współpracy na gruncie biznes-nauka, a także realizowania potrzeb przemysłu przez uczelnie wyższe i zespoły badawcze. Pomysł zaangażowania przyszłej kadry sektora chemicznego to część zainicjowanego przez PIPC Programu ChemHR, który ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych oraz pokrewnych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu. W związku z tym po raz pierwszy w ramach wydarzenia organizowanego przez PIPC odbyła się sesja posterowa, do której szczególnie zaproszeni byli młodzi naukowcy – przedstawiciele państwowych uczelni wyższych oraz organizacji członkowskich PIPC. Studenci i doktoranci mieli okazję zaprezentować swoje badania i projekty. Trzy najlepsze postery zostały nagrodzone przez specjalnie wybraną z tej okazji Komisję Oceniającą. Główną nagrodą dla zwycięzcy sesji posterowej jest sfinansowanie przez PIPC publikacji w recenzowanym czasopiśmie „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” (wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska), za zajęcie II i III miejsca zaś – darmowa publikacja w Magazynie Polska Chemia – wydawnictwie PIPC.

Na Konferencji nie mogło zabraknąć debat. Pierwsza z nich odbyła się w ramach tematyki realizowanej przez program ChemHR i była zatytułowana „Jak kształcić przyszłych pracowników?”. Wśród rozmówców dr inż. Anny Zalewskiej (senior ekspert PIPC), która moderowałą tę dyskusję, znaleźli się: A. Chrobok (Politechnika Śląska), G. Czul (Fluor S.A.), T. Bzukała (Sieć Badawcza Łukasiewicz), K. L. Kuklińska (Instytut Badań Edukacyjnych), A. Majoch (PKN ORLEN S.A.) oraz A. Oleksyn-Wajda (Uczelnia Łazarskiego). Rozmówcy dr inż. Zalewskiej zgodnie stwierdzili, że przemysł i nauka muszą iść w parze, aby płynnie rozwijać się i wpływać na innowacyjność polskiej gospodarki. Drugi dzień Konferencji Naukowo-Technicznej okrasiła także debata pt. „Jak tworzyć skuteczne innowacje będące odpowiedzią na wyzwania stawiane przez GOZ?”. Moderatorem rozmowy był Andrzej Krueger (Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”). Jego gośćmi byli  Daria Frączak (Clariter), Konrad Nowakowski (COBRO Instytut Badawczy Opakowań) oraz prof. Krzysztof Pikoń (Politechnika Śląska). Ponadto z Panem Kruegerem związana była także mała uroczystość. W trakcie Konferencji odebrał z rąk prezesa PIPC, Tomasza Zielińskiego, medal za wybitne osiągnięcia wynalazcze.

Pragniemy serdecznie podziękować:
 

  • Partnerowi Naukowemu: Politechnika Śląska
  • Patronom Honorowym: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Chemii Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uczelnia Łazarskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego, Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska, Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania PW, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Politechniki Warszawskiej, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
  • Patronom Medialnym: TVP3 Katowice, Przemysł Chemiczny, Polish Market, Plastech, Chemia Przemysłowa, Energetyka cieplna i zawodowa

Dziękujemy również wszystkim prelegentom, słuchaczom, studentom i gościom za udział w wydarzeniu.

 

 

Posty pokrewne