III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

 III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

W dniach 18-19. września 2021 r. Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego organizuje III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (III PSSCh) w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. III PSSCh jest skierowane dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne nie tylko będzie dobrą okazją do zaprezentowania badań naukowych przez młodych naukowców, lecz również sposobem powrotu do normalności naukowej w czasie sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. Podczas poprzedniej edycji Sympozjum młodzi prelegenci, z 20 ośrodków naukowych z całej Polski, przedstawili 109 komunikatów z zakresu nauk ścisłych.

Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia- www.pssch2021.pl

Polska Izba Przemysłu Chemicznego została Patronem Honorowym wydarzenia.

Posty pokrewne