III Seminarium „Bezpieczna Chemia”

Zapraszamy na III Seminarium „Bezpieczna Chemia”, które odbędzie się 25 października 2016 r. w Hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

Tematyka Seminarium obejmie najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z bezpieczeństwem procesowym i bezpieczeństwem pracy w zakładach przemysłowych. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz spółek członkowskich PIPC: PKN Orlen S.A., Grupy Azoty S.A., IMB Polska, Grupy Wolff.

Szczegółową agendę opublikujemy wkrótce.

Przedstawiciele spółek członkowskich PIPC oraz realizatorów Programu Responsible Care mogą uczestniczyć w Seminarium bezpłatnie.

Kliknij, żeby zarejestrować się na III Seminarium „Bezpieczna Chemia”

Seminarium odbywa się w ramach Pragramu Bezpieczna Chemia.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o Programie

Posty pokrewne