Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zaprasza na bezpłatne konsultacje on-line

 Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zaprasza na  bezpłatne konsultacje on-line

Własność intelektualna jest jednym z cenniejszych zasobów każdej firmy. Właściwie zarządzana i chroniona stanowi ważny instrument rozwoju biznesu zarówno w czasach lepszej jak i gorszej koniunktury.

Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy know-how jest kluczowa w działalności biznesowej również dzisiaj, kiedy przedsiębiorstwa przechodzą nierzadko trudne momenty w związku z epidemią i jej konsekwencjami gospodarczymi.

Aby wspierać polskich przedsiębiorców w tych niełatwych warunkach, Kancelaria JWP zorganizowała bezpłatne konsultacje on-line z rzecznikiem patentowym.

W trakcie 30-minutowego spotkania można zasięgnąć wstępnej porady w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej, m.in. odnośnie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, ochrony wynalazków, praw autorskich, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa czy zarządzania portfolio praw wyłącznych.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.jwp.pl/konsultacje-on-line

Posty pokrewne