Kolejne postulaty PIPC ws. związku z epidemią koronawirusa

 Kolejne postulaty PIPC ws. związku z epidemią koronawirusa

W nawiązaniu do prowadzonych prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego nad opracowywaniem postulatów mających na celów ochronę sektora chemicznego w trakcie trwania epidemii koronawirusa i jej skutkami publikujemy Państwu drugie stanowisko w tej sprawie.

Lista postulatów z drugiego stanowiska PIPC (20 marca 2020 r.)

Wstępne stanowisko PIPC (18 marca 2020 r.) 

Ponadto informujemy, że Polska Izba Przemysłu Chemicznego uczestniczy we wszelkich konsultacjach dot. ochrony branży przed skutkami epidemii koronawirusa.

Posty pokrewne