Komisja Europejska zaprasza zainteresowane podmioty do przesyłania informacji o projektach realizowanych w ramach wdrażania Europejskiej Ścieżki Transformacji Przemysłu Chemicznego – “Transition Pathway for the Chemical Industry”

 Komisja Europejska zaprasza zainteresowane podmioty do przesyłania informacji o projektach realizowanych w ramach wdrażania Europejskiej Ścieżki Transformacji Przemysłu Chemicznego – “Transition Pathway for the Chemical Industry”

Opublikowany w styczniu 2023 r. dokument stanowi mapę drogową, zawierającą obszerną listę działań posegregowanych w ramach 26 obszarów tematycznych. Realizacja tych działań to kluczowy krok na ścieżce do osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej, oraz poprawy odporności przemysłu chemicznego, zgodnie ze zaktualizowaną strategią przemysłową UE.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zachęca firmy do zgłaszania swoich projektów, które przyczynią się do modernizacji, zwiększenia odporności i osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie. Projekty mogą obejmować bezpieczne i zrównoważone chemikalia, alternatywy dla paliw kopalnych, zielone technologie takie jak wodór i elektryfikacja, oraz cyfryzację, lub wpisywać się w inne zidentyfikowane w dokumencie działania.

Projekty można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call_for_transition_initiatives

Dotychczas przesłane projekty dostępne są na stronie internetowej: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/transition-pathway/initiatives_en

W związku z tym, że branże chemiczne państw członkowskich Unii Europejskiej znajdują się na różnych etapach rozwoju, kraje członkowskie zachęcane są do przeprowadzenia analizy oraz opracowania krajowych dokumentów dla branży chemicznej, które będą zgodne co do celów transformacji przemysłu chemicznego określonych w europejskim dokumencie, jednak uwzględniając specyficzne potrzeby każdego z krajów członkowskich.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego podjęła się opracowania propozycji Ścieżki Transformacji Polskiego Przemysłu Chemicznego. Dokument jest obecnie przygotowywany w konsultacji z członkami PIPC w celu wsparcia polskiego przemysłu chemicznego w wypełnianiu zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu i dążeniu do zielonej i cyfrowej transformacji.

Posty pokrewne