Konferencja Chemia 4.0 już za nami – podsumowanie

 Konferencja Chemia 4.0 już za nami – podsumowanie

W dniach 20-21 września 2022 r., w formule stacjonarnej, pod hasłem „Cyfrowa przyszłość – dzieje się tu i teraz”, odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – Konferencja Chemia 4.0. Nowoczesne spotkanie networkingowe, w unikalnej formule z pokazami i prezentacjami, zwieńczone śniadaniem biznesowym stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, omawiania case studies i najnowszych cyfrowych rozwiązań dla branży chemicznej.

– Przemysł 4.0 – Chemia 4.0. Cyfrowe rozwiązania to już codzienność w branży chemicznej, która jest niezwykle innowacyjną gałęzią gospodarki. To, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, dziś jest na wyciągnięcie ręki. Przedsiębiorstwa branży chemicznej doskonale zdają sobie sprawę, że w nowoczesnych technologiach tkwi siła i ogromny potencjał – rozwiązania 4.0 odgrywają coraz większą rolę w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firm. W przemyśle chemicznym digitalizacji poddawane są całe procesy, to trend w funkcjonowaniu całej branży. Cyfryzacja stanowi nie tylko narzędzie, ale jeden z potężnych obszarów, które wpływają m.in. na poprawę konkurencyjności sektora, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Cyfryzacja stwarza także szerokie możliwości związane z wypełnianiem unijnych celów np. w zakresie transformacji ekologicznej związanej choćby z Europejskim Zielonym Ładem. Narzędzia cyfrowe to także – zwłaszcza w obecnych, trudnych i niestabilnych gospodarczo i geopolitycznie czasach – szeroki wachlarz wsparcia dla przedsiębiorstw branży chemicznej. To dzięki rozwiązaniom „ery digitalizacji” mówimy o przyspieszaniu, ulepszaniu, usprawnianiu procesów i produktów. Branża chemiczna stale rozwija się w tym zakresie i mamy nadzieję, że tempa tego rozwoju nic już nie zatrzyma – tymi słowami dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podsumowuje zakończoną Konferencję w ramach Projektu Chemia 4.0.

Cyfrowa przyszłość – dzieje się tu i teraz

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego. W ciekawych przestrzeniach hotelu Ibis Styles Stare Miasto w Lublinie, podczas paneli dyskusyjnych, licznych rozmów networkingowych, a także w trakcie śniadania biznesowego w formule round-table, przedstawiciele sektora chemicznego i licznie zaproszeni eksperci rozmawiali o znaczeniu cyfryzacji i nowoczesnych technologii w sektorze.

Konferencja Chemia 4.0 stanowiła doskonałą okazję do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami. Podczas wydarzenia, w nietypowej, nowoczesnej formule, w jednej przestrzeni, zorganizowano miejsce pokazów i debat, jak również specjalnie przygotowaną strefę meeting pointów, w ramach których firmy mogły zaprezentować swoje produkty i usługi, a także dyskutować, budować relacje i wymieniać się dobrymi praktykami. Czas wystąpień i prezentacji podzielony był czasem przeznaczonym na networking, co dało możliwość wszystkim aktywnego udziału w rozmowach i wymianie doświadczeń na bieżąco.

Wydarzenie prowadził Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC. Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny „Nasz sposób na 4.0 – jak to robi Polska Chemia?” z udziałem przedstawicieli Partnerów Strategicznych Projektu Chemia 4.0: dr Grzegorza Kądzielawskiego, Wiceprezesa Zarządu, Grupa Azoty S.A., Piotra Szkody – Vice President, Process Automation, ABB Sp. z o.o. oraz przedstawiciela PKN ORLEN S.A. – Tomasza Olczaka, Dyrektora Biura Technologii. Uczestnicy rozmowy zgodnie podkreślali, że cyfryzacja wpisana jest w strategie reprezentowanych przez nich spółek i stanowi nieodłączny element funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Prelegenci dostrzegają wyzwania związane z cyfrową transformacją, jednak ich zdaniem oznacza ona w dużej mierze przede wszystkim korzyści np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wydajności.

Kolejną część Konferencji Chemia 4.0 stanowił blok prezentacji i pokazów eksperckich. Przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentowania konkretnych rozwiązań, cyfrowych narzędzi, case studies, a także ciekawych danych. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell Sp. z o.o w wystąpieniu pt. „Cyfryzacja zakładu – kierunki i wyzwania”. Kolejnym prelegentem był Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o., który opowiadał o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa, m.in. systemie monitorowania FireGround. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zobaczenia i przymierzenia nowoczesnego sprzętu firmy Dräger. Następnie prezentację pt. „Udział aktywnych odbiorców energii w transformacji energetycznej: doświadczenia i perspektywy” przedstawił Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o., zaś jako kolejny ekspert o nowoczesnym narzędziu, jakim jest kalkulator do liczenia śladu węglowego, opowiadał Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A. Następne wystąpienie – „Pokaz w zakresie szkoleń VR na instalacjach przemysłowych” – rozpoczęła prezentacja Elżbiety Gęcy, Dyrektor ds. Technicznych, PROZAP Sp. z o.o., która opowiadała m.in. o powstawaniu modelu 3D z perspektywy spółki, zaś w kolejnym etapie uczestnicy konferencji zobaczyli na żywo „spacer” po instalacji przemysłowej z użyciem nowoczesnej technologii Virtual Reality, wykorzystywanej do szkoleń, którą przedstawił Sebastian Zieliński CEO, AppsBow Sp. z o.o. Pierwszy blok prezentacji zakończyła prezentacja Krzysztofa Wojciechowskiego, Wiceprezesa Zarządu, Climbex Sp. z o.o. na temat nowych technologii jako elementu zachowania bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej.

Popołudniową część konferencji rozpoczął drugi panel dyskusyjny – „Zielono-cyfrowa droga – w górę czy pod górę?”, moderowany, podobnie jak pierwszy z paneli, przez Marcina Przygudzkiego z PIPC – z udziałem następujących ekspertów: dr inż. Anna Tyburska-Staniewska, Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr Piotr Kryjom, Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju, Platforma Przemysłu Przyszłości; Anna Blajerska, Kierownik Wschodniego Akceleratora Biznesu, Puławski Park Naukowo Technologiczny. Prelegenci podkreślali, że cyfryzacja jest trendem, który dotyczy obecnie nas wszystkich, każdej firmy, w skali globalnej – jest czymś nieuniknionym, procesem, który może przynieść szereg pożytku, gdy zostanie wdrożony we właściwy sposób. Zaproszeni eksperci opowiadali o digitalizacji z perspektywy reprezentowanych przez nich instytucji, o prowadzonych działaniach oraz min. możliwościach wsparcia, finansowania, na jakie mogą liczyć w zakresie cyfrowych rozwiązań przedsiębiorcy branży chemicznej.

Drugi blok pokazów i wystąpień eksperckich rozpoczęła prezentacja ekspertów Agat IT S.A. na temat systemu detekcji wycieków przemysłowych. Kolejno głos zabrał Piotr Pietrzak Principal, EE&U ekspert, IBM Polska Sp. z o.o., który opowiadał o zagadnieniu ESG z perspektywy cyfryzacji. Raportowanie ESG  (ang. E – Environmental, S – Social, G – Governance;  koncepcja łącząca w sobie trzy elementy: środowisko – E, społeczna odpowiedzialność – S i ład korporacyjny – G) stanie się codziennością dla przedsiębiorców, dlatego już teraz warto się do niego dobrze przygotować,  niebagatelną rolę w tym procesie odegrają nowoczesne, cyfrowe rozwiązania i systemy. Następnie prezentację na temat oceny projektu automatyki zabezpieczeniowej nowoczesnych obiektów przemysłowych wygłosił Piotr Smoła, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego. Ostatnią prezentację, zamykającą pierwszy dzień konferencji Chemia 4.0, w zakresie skalowania i eksploatacji wydajnych instalacji wodorowych przedstawił Jarosław Szumny, Key Account Manager, ABB Sp. z o. o.

Unikalnym, nowym rozwiązaniem było „rozdzielenie” bloków prezentacji i pokazów czasem na networking, dzięki czemu uczestnicy mogli na bieżąco dyskutować, czy podchodzić do meeting pointów, które stanowiły mini-stoiska firm, gdzie prezentowane były ciekawe rozwiązania i cyfrowe narzędzia. Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC, prowadzący wydarzenie, podkreślił, że zainteresowanie obszarem szeroko pojętej digitalizacji jest obecnie bardzo duże. – Polska Izba Przemysłu Chemicznego po raz ostatni zorganizowała konferencję w ramach Projektu Chemia 4.0 w 2019 r., a więc jeszcze przed pandemią COVID-19. Planując wydarzenia i kalendarz aktywności na rok 2022, zauważyliśmy duże zainteresowanie tematyką cyfryzacji i Przemysłu 4.0 wśród naszych firm członkowskich i w związku z tym – w odpowiedzi na te potrzeby – podjęliśmy decyzję o tym, aby przywrócić konferencję Chemia 4.0 jako odrębne wydarzenie, z wyłączeniem jej z TECHCO Forum, na którym do tej pory poruszaliśmy tego typu tematykę jako jeden z obszarów. Dodatkowo, zagadnienia dotyczące digitalizacji i cyfrowe narzędzia odgrywają jedną z kluczowych ról w obecnych trudnych, nieprzewidywalnych czasach i okolicznościach, z którymi wszyscy się mierzymy: pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, kryzys energetyczny, a także ambitne zielone cele unijne, którym branża chemiczna musi sprostać – dodał.

Drugi dzień Konferencji to śniadanie biznesowe w formule round-table, które spotkało się z wielkim uznaniem wśród uczestników. W jego trakcie, w mniej formalnej atmosferze, w mniejszych grupach eksperci prezentowali studia przypadków i rozmawiali z uczestnikami o wybranych zagadnieniach. Moderatorami poszczególnych „grup stolikowych” byli: Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty S.A.; Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.; Piotr Stemporski, Dyrektor Operacyjny, Climbex Sp. z o.o.; Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o.; Rafał Łaba, Sales Director Central Eastern Europe, Open Text Sp. z o.o. oraz Sławomir Janczewski, iFactory CEE Key Account Manager, Advantech Poland Sp. z o.o. Śniadanie biznesowe, kończące wydarzenie, trwało dwie godziny, podczas których prowadzący poszczególne dyskusje z jednej strony mieli możliwość przedstawienia poszczególnym grupom oferty reprezentowanych przedsiębiorstw, opowiedzenia o prowadzonej działalności, lecz także mogli lepiej poznać oczekiwania swoich odbiorców i wsłuchać się w potrzeby innych przedstawicieli branży chemicznej.

– Nas, jako organizatorów, niezmiernie cieszy fakt, ze nasze spotkanie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem ze strony ekspertów, zarówno z branży chemicznej, ale także np. prawników, przedstawicieli świata nauki, różnorodnych organizacji. Wydarzenie odbyło się w zupełnie nowej formule – celowo zależało nam na tym, aby było to spotkanie ukierunkowane przede wszystkim na networking. Dlatego też w prowadzonej komunikacji i wielu rozmowach nazywaliśmy to wydarzenie „odwróconą konferencją”, ponieważ fundament stanowiły rozmowy kuluarowe, spotkania networkingowe, które były „przerywane” pokazami i prezentacjami trendów i konkretnych nowoczesnych rozwiązań, a także kluczowymi dyskusjami panelowymi. Stąd również pomysł zorganizowania drugiego dnia wydarzenia śniadania biznesowego, w mniejszych moderowanych grupach „stolikowych”, w formule round-table. Pozwoliło to stworzyć dodatkową, wyjątkową przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także umożliwiło to jeszcze lepsze poznanie się przedstawicieli branży. Innowacyjna – inna niż dotychczasowe – formuła tego wydarzenia jest efektem przysłuchiwania się potrzebom naszych członków i partnerów – podsumowuje zakończone wydarzenie Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu i Projektów w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Podczas Konferencji Chemia 4.0 w panelach dyskusyjnych, prezentacjach, pokazach i śniadaniu biznesowym wzięło udział ponad dwudziestu ekspertów – przedstawicieli świata biznesu, instytucji państwowych, a także największych firm polskiego sektora chemicznego.

Organizator Konferencji Chemia 4.0: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy Strategiczni Projektu Chemia 4.0: ABB Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A.;

Partnerzy Główni Projektu Chemia 4.0: Dräger Polska Sp. z o.o., Honeywell Sp. z o.o;

Partner Techniczny Projektu Chemia 4.0: PROZAP Sp. z o.o.;

Patroni Merytoryczni Projektu Chemia 4.0: Fundacja Digital Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego, Platforma Przemysłu Przyszłości, Puławski Park Naukowo-Technologiczny;

Patroni Medialni Konferencji Chemia 4.0: Automatyka Przemysłowa, Chemia i Biznes, InżynierUR.pl, eGospodarka.pl, Nowa energia, Polskie Radio Lublin, Portal Przemysłowy, Staleo.pl, Teraz Środowisko, TVP 3 Lublin, Wysokie Napięcie, Zrobotyzowany.pl

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne