Konferencja „Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją”

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w Konferencji „Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją”, która odbędzie się 28 lutego w Warszawie.

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy – zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju. 

Tematyka konferencji:

Informatyczne systemy do zarządzania produkcją:

 • systemy CMMS, EAM- zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
 • systemy ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
 • systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element nadzorowania procesów
 • systemy informatyczne klasy MES – efektywne zarządzanie produkcją
 • systemy APS – kluczowy element budowania przewagi nad konkurencją
 • utrzymanie ruchu
 • mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • narzędzia klasy SFC – łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania maszyn oraz efektywności pracowników
 • systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów logistycznych
 • EDI (elektroniczny obieg dokumentów) – niższe koszty administracyjne, podniesienie jakości współpracy i koordynacji działań
 • narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena efektywności produkcji
 • monitoring i systemy kontroli dostępu
 • Problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem
 • Trendy i instrumenty z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
 • Optymalizacja kosztów produkcji i logistyki
 • Internet rzeczy w branży produkcyjnej
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Marketing przemysłowy

Kliknij, żeby przejść na stronę Wydarzenia

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Konferencji.

Posty pokrewne