Konferencja „Polityka klimatyczno-energetyczna UE”, 25.10.16, Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na VI Europejski Meeting Gospodarczy pt. „Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Protokół COP 21. Polska droga – wspólne cele”, który odbędzie się 25 października 2016 r. w godz. 11.00-14.00 w Warszawie w Hotelu InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie środowiskom gospodarczym i politycznym UE uwarunkowań polskiej energetyki i wynikających z nich koniecznych wyborów polskiej ścieżki polityki klimatyczno-energetycznej. Stąd podstawowe przesłanie konferencji „Polska droga – wspólne cele”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklu konferencji poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej UE organizowanych corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Do wystąpień i uczestnictwa w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli: gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu i Senatu RP.

Organizatorzy zakładają, że efektem meetingu będzie wspólna konkluzja uczestników wyrażona w III Apelu Warszawskim, który zostanie skierowany do organizacji gospodarczych Europy partnerów KIG, europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu, partii politycznych i parlamentarzystów w kraju oraz upubliczniony medialnie.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres abuze@kig.pl w terminie do 20 października 2016 r. z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska oraz nazwy organizacji/przedsiębiorstwa.

Kliknij, żeby pobrać program Konferencji

Posty pokrewne