Konsultacje ECHA do 5 czerwca

 Konsultacje ECHA do 5 czerwca

ECHA prowadzi (do 5 czerwca br.) konsultacje w sprawie dodania nowych substancji priorytetowych do załącznika XIV do rozporządzenia REACH – wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4),
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5),
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6),
  • Terphenyl, hydrogenated,
  • Dicyclohexyl phthalate (DCHP),
  • Disodium octaborate,
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride, TMA)

Szczegółowe informacje oraz możliwość umieszczenia opinii/komentarza znajdują się na stronie: https://echa.europa.eu/pl/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list

Należy pamiętać, iż na tym etapie procesu ECHA nie bierze pod uwagę informacji dot. dostępności i odpowiedniości rozwiązań alternatywnych, kwestii społeczno-ekonomicznych dotyczących korzyści wynikających z zastosowania lub (niekorzystnych) skutków zaprzestania stosowania lub poziomu ryzyka związanego z konkretnym zastosowaniem. Takie informacje powinny zostać przedstawione w ramach wniosku o udzielenie zezwolenia w przypadku, gdy substancja jest włączona do załącznika XIV.

Od 1 stycznia 2020 r. firmy produkujące lub importujące nanoformy substancji, muszą je zarejestrować na podstawie rozporządzenia REACH. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform. Więcej informacji dostępnych jest na stronach ECHA (https://echa.europa.eu/pl/regulations/nanomaterials) oraz Biura ds. Substancji Chemicznych (https://www.chemikalia.gov.pl/aktualnosci.html?news_id=2065)

Posty pokrewne