Magazyn Polska Chemia

Oficjalna gazeta Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Publikacja skierowana jest do wyższej kadry menadżerskiej spółek działających w krajowej branży chemicznej, urzędników administracji publicznej, pracowników polskich placówek dyplomatycznych oraz uczestników konferencji branżowych.

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2024

Magazyn "Polska Chemia" nr 4/2023

Magazyn Polska Chemia 3/2023

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2023

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2023

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2023

Magazyn "Polska Chemia" nr 4/2022

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2022

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2022

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2022

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2021

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2021

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2021

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2020

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2020

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2020

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2019

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2019

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2019

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2018

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2018

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2018

Magazyn "Polska Chemia" nr 3/2017

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2017

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2017

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2016

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2016

Magazyn "Polska Chemia" nr 1/2015

MAGAZYN “POLSKA CHEMIA”

Magazyn „Polska Chemia” to oficjalna gazeta Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Forma Magazynu: wersja drukowana i wersja elektroniczna, rozmiar A4 (21×29,7 cm)

Cykl wydawniczy: dwa-trzy wydania w roku (wiosna, lato, jesień). Numery Magazynu są kolportowane podczas najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze chemicznym, między innymi podczas Kongresu „Polska Chemia”

Odbiorcy: wyższa kadra menadżerska spółek działających w polskiej branży chemicznej, urzędnicy administracji publicznej, pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, uczestnicy konferencji branżowych

Dystrybucja Magazynu: prenumerata dedykowana (wysyłka do przedstawicieli firm członkowskich PIPC), kolportaż podczas wydarzeń branżowych organizowanych i objętych patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (kilkadziesiąt sympozjów, konferencji, warsztatów etc. rocznie), wysyłka do placówek dyplomatycznych oraz do urzędów administracji publicznej

PARTNERZY

Czerwcowe wydanie Magazynu „Polska Chemia" już dostępne online! ###

 

Magazyn "Polska Chemia" nr 2/2019