Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

http://konferencja-pan.pl/

 

Konferencja: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami  

2 i 3 lipca 2019 roku, Racławice

Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w  dniach 02-03.07.2019 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA. Polska Izba Przemysłu Chemicznego objęło niniejsze wydarzenie Patronatem.

Konferencja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu „International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi, a także dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk.  Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobami w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Organizatorem konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Posty pokrewne