Nowe kompetencje – kadry w sektorze przemysłu chemicznego

 Nowe kompetencje – kadry w sektorze przemysłu chemicznego

Rozwój technologiczny, troska o środowisko, zielona transformacja – te wszystkie czynniki wpływają na zmiany dokonujące się w przemyśle. Dotykają one także przemysłu chemicznego w Polsce, który w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość staje przed nowymi wyzwaniami. Kluczem przeprowadzania zmian są ludzie. Wykwalifikowana kadra, której kompetencje odpowiadają zmieniającym się potrzebom przedsiębiorstw, jest niezbędna do rozwoju firm i efektywnego znalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest ona szansą dla rozwoju sektora chemicznego.

Polska Chemia – jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki – tworzy 343 tysiące miejsc pracy. Wyzwania, przed którymi stoi sektor przemysłu chemicznego, wymagają nowych kompetencji. Kluczowe dziś jest kształcenie i zatrudnianie ludzi, którzy zapełnią lukę powstałą  w związku z nowymi przestrzeniami, które otworzyły się w przemyśle w odpowiedzi na digitalizację, dekarbonizację czy troskę o środowisko. Kluczem w myśleniu o kompetentnych pracownikach wydaje się być współpraca między biznesem a nauką. Pozwala ona na dostosowanie kształcenia do potrzeb, które ma biznes i przygotowania wykwalifikowanej kadry, która odpowie na wymagania przemysłu. Staże, szkolenia czy inna współpraca między uczelniami a firmami może przygotować ludzi już na wczesnym etapie. Dzięki temu będą w stanie zapełnić kluczowe miejsca pracy w przemyśle i być jego wielkim atutem.

Nowe priorytety w przemyśle, nowe kompetencje kadr

Najważniejszymi czynnikami, które zmieniają zakres kompetencji, których oczekują od swoich pracowników przedsiębiorstwa, są m.in. postęp technologiczny oraz zielona transformacja energetyczna. Jest to największa zmiana, z którą do tej pory musiał zmierzy się przemysł chemiczny. Zmiana sposobu produkcji, zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, nowe osiągnięcia techniki, które zastępują człowieka – przemysł potrzebuje nowych kompetencji, bez których do tej pory był się w stanie obejść. Przy tych rewolucyjnych zmianach, kluczowe wciąż jednak pozostaje zachowanie konkurencyjności.

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko – powietrze, wodę, glebę; gospodarka obiegu zamkniętego; zmniejszenie ilości odpadów; dekarbonizacja; zasilanie zielonymi źródłami energii; dbanie o zdrowie ludzi; zrównoważone chemikalia – te wszystkie aspekty, kluczowe dla dzisiejszego przemysłu, wymagają odpowiedniego przygotowania i szczególnych kompetencji pracowników. Studenci na uczelniach technicznych muszą być ich świadomi, by po skończonej edukacji jak najlepiej odpowiedzieli na potrzeby rynku i zasilili potrzeby przemysłu.

ChemHR – szansa dla sektora chemicznego

Odpowiedzią Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na zmieniające się wymagania w branży, wymagające połączenia potrzeb biznesu z umiejętnościami, które zdobywają studenci na uczelniach, jest Program ChemHR. Celem Programu jest dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Program wspiera także przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich.

Jednym z przykładów działań, które Izba podejmuje w ramach ChemHR, są spotkania studentów oraz środowisk uczelnianych z przedstawicielami największych firm chemicznych w Polsce. Dzięki nim młodzi ludzie mogą poznać, w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa, jakie są najbardziej oczekiwane kwalifikacje, które pomogą im w przyszłości starać się o pracę czy dowiedzieć się o możliwościach stażu lub praktyk. „Start kariery w branży chemicznej” to najnowsze tego typu spotkanie.

Do Programu ChemHR wciąż można dołączyć – gorąco do tego zachęcamy! Chcemy przyczynić się do lepszego dostosowania wiedzy i umiejętności studentów kierunków chemicznych i biotechnologicznych do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów, jak również wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich.

Posty pokrewne