Program ChemHR w nowej odsłonie – sprawdź, co przygotowaliśmy na 2023 rok

 Program ChemHR w nowej odsłonie – sprawdź, co przygotowaliśmy na 2023 rok

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną ChemHR – autorskiego programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którego celem jest wspieranie rozwoju współpracy nauka-biznes.

Program ChemHR może przyczynić się do lepszego dostosowania wiedzy i umiejętności studentów kierunków chemicznych i biotechnologicznych do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów, jak również wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, dostrzegając wyzwania branży chemicznej związane z dostępem do kadr i wypełnianiem luk kompetencyjnych, przygotowała koncepcję działań w 2023 roku, która będzie obejmowała działania promocyjno-komunikacyjne oraz cykl spotkań przedstawicieli biznesu i nauki.

Włączenie się w Program jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Co czeka nas w roku 2023 w ramach ChemHR?

Działalność całoroczna:

  • Wprowadzenie na stronie Programu ChemHR informacji promujących działania podejmowane przez Partnerów wpisujące się w założenia Programu, a także rozszerzenie możliwości wymiany dobrych praktyk, informacji o ofertach studiów, staży i praktyk pomiędzy Partnerami biznesowymi i naukowymi projektu.
  • Kontynuacja promowania prac badawczych młodych naukowców oraz pracowników uczelni podczas części wydarzeń PIPC.

Dwa spotkania:

  • Maj 2023 – organizacja zamkniętego spotkania w formie okrągłego stołu z przedstawicielami uczelni i branży chemicznej w tematyce usprawnienia dialogu biznes-nauka, wskazania wzajemnych potrzeb i wykorzystania wspólnego potencjału.
  • Październik 2023 – organizacja otwartego spotkania kierowanego do studentów i pracowników naukowych uczelni partnerskich z udziałem Partnerów biznesowych w celu przedstawienia ofert stażowych i zaprezentowania własnej działalności przyszłym kadrom.

Spotkania przewidziane są w formule online.

 

Współpraca w ramach ChemHR

Do współpracy zapraszamy całe uczelnie, zarówno państwowe, jak i prywatne, pojedyncze jednostki dydaktyczne (wydziały), a także firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Przystąpienia do Programu ChemHR dokonuje się na zasadzie deklaracji.

 

W Program ChemHR zaangażowane są już następujące podmioty:

BASF Polska, CFI World, I2Analytical oraz PKN ORLEN, a także partnerzy naukowi: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, “Prawo ochrony środowiska” oraz “Prawo w Biznesie Nowych Technologii” realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Uniwersytet Wrocławski: Wydział Chemii oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Uniwersytet w Białymstoku.

Zapraszamy serdecznie!

Do pobrania:

Posty pokrewne