Nowi Członkowie PIPC

 Nowi Członkowie PIPC

Przedstawiamy nowych Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – w ostatnim czasie w szeregi PIPC zasilili: Qatar-Poland Business Council (Rada Biznesu Katar-Polska), EIT InnoEnergy oraz Kancelaria Maruszkin. Witamy na pokładzie!

 

Qatar-Poland Business Council (QPBC)

Rada Biznesu Katar-Polska jest organizacją non-profit z siedzibą w Doha w Katarze. Działa w Katarze, w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Głównym celem QPBC jest bycie platformą jednoczącą interesy biznesowe Kataru i Polski, promowanie wzajemnego zrozumienia i wzmacnianie relacji dwustronnych, w szczególności poprzez:

 • wspieranie inwestycji polsko-unijnych w Katarze i inwestycji katarskich w Polsce oraz rozwój współpracy handlowej, naukowej i instytucjonalnej między obydwoma krajami,
 • udzielanie informacji o środowisku biznesowym Kataru i Polski oraz możliwościach współpracy dwustronnej,
  realizując wspólne interesy w zakresie ich działalności.

QPBC to organizacja otwarta i zróżnicowana. Zaprasza wszystkich, którzy podzielają wspólną wizję wzmocnienia relacji katarskich z Polską.

Więcej: www.qatar-poland.org

 

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i jest wiodącą siłą napędową rozwoju zrównoważonej energetyki, dostarczając technologie i umiejętności konieczne do realizacji ambitnych założeń Unijnego Zielonego Ładu i europejskich celów w zakresie dekarbonizacji.

Uznawany na całym świecie za najbardziej aktywnego inwestora w sektorze energii i jednego z największych inwestorów w technologie klimatyczne i energię odnawialną w 2020 roku, EIT InnoEnergy wspiera innowacje w obszarach takich jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i smart city i tworzy ekosystem ponad 1200 zaufanych partnerów i 29 udziałowców. Fundusz zainwestował już w 300 podmiotów, które od 2030 r. mogą generować nawet 72,8 mld EUR przychodu i przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie.

EIT InnoEnergy jest siłą napędową trzech strategicznych europejskich inicjatyw: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) i European Solar Initiative (ESI). 

Założony w 2010 r. i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

Więcej: www.innoenergy.com 

 

Kancelaria Maruszkin

Maruszkin to ekspercka kancelaria adwokacka doradzająca w zakresie, m in prawa Unii Europejskiej, ochrony środowiska i ochrony klimatu.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w następujących obszarach:

 • prawo ochrony środowiska w tym prawo wodne, odpadowe i chemiczne,
 • prawo klimatyczne system ETS oraz Taksonomia,
 • prawo Unii Europejskiej swobody rynku wewnętrznego, notyfikacje techniczne oraz due dilligence,
 • prawo energetyczne.

Kancelaria Maruszkin specjalizuje się w poniżej wymienionych sektorach gospodarki:

 • sektor wytwórczy,
 • sektor chemiczny,
 • branża odpadowa,
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta,
 • sektor wodnokanalizacyjny,
 • energetyka konwencjonalna,
 • odnawialne źródła energii,
 • morska i lądowa energetyka wiatrowa,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • nieruchomości, w tym magazyny i biurowce.

Więcej: www.maruszkin.pl

 

Posty pokrewne