Nowy Członek PIPC: m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.

 Nowy Członek PIPC: m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że 12 marca 2018 r. do grona Członków PIPC przystąpiła firma m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o.### Obecnie PIPC liczy 137 Członków.

O nowym Członku PIPC

m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. to grupa zaufanych doradców, którzy stawiają sobie za cel ułatwianie działalności podmiotów aktywnych przede wszystkim w branżach chemicznej, transportowej, logistycznej i energetycznej oraz świadczenie obowiązkowych usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa wobec środowiska, pracowników oraz otoczenia, w której działa dana organizacja. Głównymi zagadnieniami w tym kontekście są bezpieczeństwo operacji transportowych towarów niebezpiecznych, bezpieczeństwo magazynowania produktów chemicznych (w tym wymagania Seveso III), bezpieczeństwo chemiczne oraz zasady związane z przewozem towarów – mocowanie ładunku.

Celem nadrzędnym m/d/r/k w zakresie jakości jest budowanie zaufania do marki firmy co jest realizowane poprzez spełnienie zidentyfikowanych i mających zastosowanie wymagań klientów oraz poprzez dostarczanych rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji złożonych celów jest System Zarządzania Jakością, rozumiany jako zestaw spisanych i stosowanych reguł mających na celu zidentyfikowanie i wypełnienie wymagań w tym wymagań prawnych oraz dążenie do ciągłego wzrostu zadowolenia Klientów.

Kliknij, żeby przejść na stronę Firmy

Fot. Pixabay.com

 

 

Posty pokrewne