Nowy numer Biuletynu “Bezpieczna Chemia” – zapraszamy do lektury! 4/2017

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu "Bezpieczna Chemia". 

Ze wstępniaka:

Oddajemy na Państwa ręce kolejny, ostatni w tym roku kalendarzowym numer Biuletynu „Bezpieczna Chemia”. W niniejszym numerze znajdziecie Państwo artykuł podsumowujący Tydzień Bezpieczeństwa w Grupie ORLEN oraz podsumowanie dwudniowej Konferencji poświęconej Dyrektywnie SEVESO organizowanej w Wieńcu-Zdroju. Ponadto w niniejszym numerze znajdziecie Państwo relację z XIV Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, które organizowane jest przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”. 

W niniejszym numerze nie zabraknie ciekawych artykułów, np. na temat innowacyjnego projekcie Mobilnego Turbinowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który został opracowany przez konsorcjum składające się z Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii (WICHiR) oraz firmy JAS Technologie w charakterze integratora technologii oraz artykułu o detekcji gazów, par i aerozoli autorstwa Partnera Technicznego Programu – Dräger Polska.

Kliknij, żeby pobrać Biuletyn "Bezpieczna Chemia" nr 4/2017 

Program "Bezpieczna Chemia"

Polska Izba Przemysłu Chemicznego uruchomiła autorski Program „Bezpieczna Chemia”, którego partnerem strategicznym są: PKN ORLEN S.A. oraz Koncern Grupa Azoty. Program został objęty patronatem honorowym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Generała Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego i jest zintegrowany z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Głównymi celami Programu są przede wszystkim:

– Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;
– Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
– Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;
– Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;
– Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;
– Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie: www.programbezpiecznachemia.pl

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne