Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz

W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, który odbędzie się 14 marca 2018 r. w Warszawie w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa). Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: Między polityką, bezpieczeństwem a biznesem – nowe wyzwania dla liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce.

Już po raz trzynasty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić do debaty poświęconej obecnej sytuacji branży paliwowej, chemicznej i gazowej, przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki. Celem kongresu jest przeprowadzenie dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu paliwowego, chemicznego, energetycznego, gazowego jako najważniejszych obszarów infrastruktury krytycznej, nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz.

Kliknij, żeby przejść na stronę Wydarzenia

Posty pokrewne