Pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Kampanii Polska Chemia za nami!

 Pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Kampanii Polska Chemia za nami!

Za nami konferencja Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed Sektorem.###  Spotkanie było inauguracją tegorocznych wydarzeń w ramach Kampanii Polska Chemia, która jest jednym z najważniejszych projektów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Główną ideą konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytania jak skutecznie i wielopłaszczyznowo budować konkurencyjność sektora. Nad kluczowymi aspektami rozwoju branży dyskutowali przedstawiciele administracji publicznej, urzędów centralnych  i zarządów  najważniejszych spółek chemicznych w Polsce.


Kliknij, aby przejść do fotorelacji z konferencji w ramach Kampanii Polska Chemia.


Spotkanie otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego podkreślając, że rozwój konkurencyjności jest najważniejszym wyzwaniem Polskiej Chemii na najbliższe lata.

Jako organizacja od lat działająca na rzecz branży chemicznej w Polsce i za granicą, wiemy jak ważne jest, aby dialog był poparty wspólną pracą – powiedział podczas konferencji dr inż. Tomasz Zieliński.

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele administracji – Minister Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego to również przyszłość polskiej gospodarki. Dlatego, z satysfakcją przyjmujemy zaangażowanie branży chemicznej we wzmacnianie i przekształcanie sektora chemicznego w taki, który sukcesywnie buduje swoją konkurencyjność w oparciu o innowacyjność. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii chcemy aktywnie uczestniczyć we wzmacnianiu sektora przemysłu chemicznego i z tą myślą współtworzymy Zespół do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego. Będzie on miał charakter dynamiczny, a jego celem będzie nie tylko opracowanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność sektora, ale ich praktyczne wdrożenie  – powiedział podczas otwarcia konferencji Minister Marcin Ociepa. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała natomiast, że Przemysł Chemiczny znajduje swoje zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki, a Polska Chemia jest siłą narodowej gospodarki.

Rolę znaczenia współpracy pomiędzy organizacjami takimi jak Polska Izba Przemysłu Chemicznego a Administracją podkreślił w swoim wystąpieniu także Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. (Partner Strategiczny Kampanii Polska Chemia) Dr Wojciech Wardacki. Prezes Wardacki podkreślił także, znaczenie współpracy na linii biznes-nauka.

Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN (Partner Strategiczny Kampanii Polska Chemia), w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do tego jaką dla rozwoju konkurencyjności mają badania naukowe. Jako przykład podał, rozwój centrum naukowo- badawczego koncernu.

Bardzo ważnym elementem wydarzenia było podpisanie przez Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasza Zielińskiego oraz Ministra Marcina Ociepę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Memorandum na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego. W dokumencie powołującym Zespół do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego, podkreślono, że kluczowe dla dalszego rozwoju sektora jest m.in. wypracowanie priorytetów rozwojowych w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce. Rozwoju przemysłu w kierunku Industry 4.0 i rozwiązań, które umocnią rozwój polityki gospodarczej kraju.

Spotkanie podzielone było na trzy panele dotyczące Konkurencyjności, Bezpieczeństwa oraz Kadr. W Panelu dotyczącym Konkurencyjności uczestnicy – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A., Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A., stwierdzili, że największą rolę w umacnianiu konkurencyjności branży chemicznej odgrywają  m.in.  inwestycje i  ochrona rynku. Mocno wybrzmiało także znaczenie współpracy nauki z biznesem, rozwoju kapitału ludzkiego, współpracy wewnątrzsektorowej, przyjaznych regulacji i innowacji. Uczestnicy podkreślili, że warunkiem niezbędnym do realizacji strategicznych działań na rzecz rozwoju konkurencyjności Polskiej Chemii jest prowadzenie stałego dialogu z administracją publiczną. Moderatorem panelu był dr inż. Tomasz Zieliński,Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysły Chemicznego.

Następny panel był poświęcony tematyce Bezpieczeństwa, podczas którego uczestnicy, Dr Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A., Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A., Krzysztof Łazor, Prezes Zarządu, Loss Prevention Experts, Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego, Dr Krzysztof Malesa, Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za kluczowe w budowaniu bezpieczeństwa uznali, czynnik ludzki i procedury wsparte nowoczesnymi technologiami. Moderatorem panelu był płk. dr Piotr Potejko, Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Polska.

Ostatni panel dotyczył Kadr. O zmianach przed jakimi stoi przemysł chemiczny oraz wymaganiom jakim będzie musiał sprostać pracodawca i pracownik w ich obliczu rozmawiali, Andrzej Kisielewski, Dyrektor ds. Personalnych, Anwil S.A., Katarzyna Nosalska, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Ewelina Staszewska, Business Development Manager, Dachser Polska. Konkluzją panelu było stwierdzenie, że niezwykle istotnym elementem dla odpowiedniego  kapitału ludzkiego jest tworzenie dla pracowników przyjaznego środowiska dla pogłębiania kompetencji oraz znalezienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Moderatorem panelu był Wojciech Sularz, Prezes Zarządu Tatra Holding.

Konferencję podsumował dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Mocna pozycja konkurencyjności Polskiej Chemii to także umocnienie konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Istotne jest, aby kłaść nacisk na wzmocnienie wszystkich elementów wpływających na konkurencyjności sektora chemicznego nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. W ramach Kampanii Polska Chemia, Polska Izba Przemysłu Chemicznego będzie nadal prowadzić dyskusję i pogłębione działania we współpracy z administracją publiczną nad najważniejszymi obszarami wpływającymi na ugruntowanie i umocnienie pozycji Polskiej Chemii – powiedział Prezes Zieliński. 

Przemysł chemiczny stoi przed wieloma wyzwaniami, dlatego podczas kolejnych spotkań przedstawiciele sektora będą wspólnie wypracowywać rozwiązania budujące przyszłość Polskiej Chemii i w konsekwencji całej gospodarki.

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia
 

GRUPA AZOTY                             PKN ORLEN

Posty pokrewne