PIPC inicjatorem powołania Forum Rozwoju Przemysłu

 PIPC inicjatorem powołania Forum Rozwoju Przemysłu

Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte z początkiem marca 2020 roku, które zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Jednym z głównych celów FRP będzie poszukiwanie rozwiązań wspierających rozwój konkurencyjności i innowacyjności całego krajowego przemysłu. Jednym z podstawowych obszarów aktywności Forum będzie rzecznictwo reprezentowanych gałęzi przemysłu. Wszyscy Partnerzy FRP mają pełną świadomość, iż to właśnie od jakości uczestnictwa w procesie legislacyjnym zależą możliwości budowania konkurencyjności i ochrony przemysłu w Polsce, który jest filarem i zapleczem nowoczesnej gospodarki. O tym, jak duży i ważny jest to sektor dla całej polskiej gospodarki, świadczy fakt, że w przemyśle zatrudnionych jest aktualnie ponad 3,2 miliona osób, co stanowi około 20% udziału w zatrudnieniu w Polsce ogółem. Kolejnym ważnym parametrem, wskazującym znaczenie przemysłu w gospodarce, jest wartość produkcji sprzedanej, która obecnie kształtuje się na poziomie ponad 1,5 bln PLN, a także około 22% udział przemysłu w PKB – co czyni go niekwestionowanym liderem.

Partnerzy Forum Rozwoju Przemysłu, podlegając tożsamym światowym trendom, a także mając przed sobą podobne wyzwania regulacyjne oraz świadomość społecznej i gospodarczej odpowiedzialności, pragną zbudować stabilną współpracę pomiędzy administracją państwową a przedstawicielami polskiego przemysłu.

Organizacjom partnerskim Forum zależy na intensyfikacji prac w zakresie dynamicznego rozwoju polskiego przemysłu, by Polska mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych i by tak istotna gałąź gospodarki była właściwie chroniona.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Forum Rozwoju Przemysłu.

Posty pokrewne