PIPC wspólnie z KPK wspiera potencjał badawczo-rozwojowy sektora chemicznego

 PIPC wspólnie z KPK wspiera potencjał badawczo-rozwojowy sektora chemicznego

4 listopada 2016 r. dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w strukturę którego wchodzi Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego Horyzont 2020 podpisali porozumienie o współpracy. Dokument ma usystematyzować wspólne działania na rzecz udziału polskich przedsiębiorstw chemicznych w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 i innych programach badawczych UE.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ramach współpracy, Polska Izba Przemysłu Chemicznego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Biurem Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli zorganizowały Study visit to Brussels on Sustainable Process Industry (w dn. 9-10 listopada 2016 r.). Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęły wydarzenie swoimi patronatami.

W wydarzeniu brał udział prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Podczas sesji otwierającej wizytę studyjną zaznaczył, że bez nowoczesnego podejścia do przemysłu i innowacyjności nie możemy być konkurencyjni w globalnej skali. Podkreślił wagę udziału polskich firm w programach europejskich i Horyzoncie 2020.

Dr inż. Zygmunt Krasiński z KPK podkreślił, że podczas wizyty polskie firmy i instytuty badawcze z sektora chemicznego nawiązały współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami oraz kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przedstawicielami inicjatyw SPIRE i Parlamentu Europejskiego.

Największe możliwości udziału sektora chemicznego w Horyzoncie 2020 daje inicjatywa. Sustainable Process Industry – SPIRE. Jej założenia i sposób działania przedstawił przedstawiciel SPIRE dr Martin Winter. SPIRE jest partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) powołanym wspólnie przez Komisję Europejską oraz osiem sektorów przemysłu procesowego: przemysł chemiczny, cementowy, ceramiczny, stalowy, metali nieżelaznych, surowców mineralnych, wody przemysłowej oraz inżynierii procesowej.

Podczas spotkania głos zabierał również dr inż. Tomasz Zieliński. Prezes Zarządu PIPC przedstawił potencjał polskiego przemysłu chemicznego oraz wskazał, że sektor chemiczny jest najszybciej rozwijającą się branżą polskiego przemysłu i większość firm chętnie wprowadza różnego rodzaju innowacje.

Study visit to Brussels on Sustainable Process Industry była również okazją do zaprezentowania potencjału i osiągnięć polskiego sektora chemicznego przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz europejskim interesariuszom programu Horyzont 2020. Spotkanie dało też przestrzeń do dyskusji o tym, jak firmy sektora chemicznego mogą efektywnie wykorzystać dla swojego rozwoju europejskie inicjatywy.

Nawiązana współpraca ma szansę zaowocować wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi w Horyzoncie 2020 oraz w ramach inicjatywy SPIRE. Liczymy, że wizyta studyjna przyczyni się do zwiększenia udziału polskiego sektora chemicznego w programach europejskich. Jest to jednym z priorytetów Rządu RP zaprezentowanym w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Posty pokrewne