Podsumowanie I Debaty Kampanii Polska Chemia 2020

 Podsumowanie I Debaty Kampanii Polska Chemia 2020

29 kwietnia 2020 roku zainaugurowaliśmy tegoroczną edycję Kampanii Polska Chemia. Pierwsza debata w tym roku miała szczególną formę, ponieważ ze względu na panującą epidemię COVID-19 oraz nałożone zakazy w organizowaniu dużych zgromadzeń, zorganizowana została w formie internetowego webinarium.

W wydarzeniu obok gospodarza Debaty Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr. inż. Tomasza Zielińskiego, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Strategicznych Kampanii Polska Chemia – Grupy Azoty (Wojciech Satora, Dyrektor ds. Projektów Innowacji Technologicznych) oraz PKN Orlen (Wojciech Kozłowski, p.o. Dyrektora Biura Rozwoju)– a także przedstawicielka kancelarii członkowskiej PIPC Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o. (Magdalena Chmielewska-Cholewa).

Dr inż. Tomasz Zieliński, PIPC

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przedstawił prezentację pt. „Polska Chemia – strategiczny sektor gospodarki. Wyzwania branży w czasie epidemii” i zawarł w niej wyniki ankiety przeprowadzonej w kwietniu wśród organizacji członkowskich PIPC, która dotyczyła podjętych działań i skutków w wyniku epidemii COVID-19.

Kluczowym punktem prezentacji był postulat dotyczący uznania branży chemicznej jako strategicznej dla całej polskiej gospodarki. Prezes PIPC kilkukrotnie podkreślał, że przemysł chemiczny bardzo mocno oddziałuje na inne sektory i współpracuje z wieloma gałęziami gospodarki, dlatego jest bardzo ważny w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju w czasie tego typu kryzysów jak epidemia koronawirusa – Bez sprawnie działającej chemii nie ma farmacji i medycyny, części działalności przemysłu spożywczego, transportu. ­Polska Chemia powinna być traktowana jako strategiczny, czyli niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju obszar gospodarki. Apelowaliśmy o to do administracji jako Polska Izba Przemysłu Chemicznego – mówił Prezes Zieliński.

Magdalena Chmielewska-Cholewa, KDCP:

Przedstawicielka kancelarii członkowskiej PIPC Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o. zajęła się tematem Tarczy Antykryzysowej pod kątem rzeczniczym i przedstawiła słuchaczom, jak praktycznie można rozumieć rozwiązania dla firm zaproponowane w spec-ustawach przyjętych przez Rząd RP w ostatnich tygodniach.

Magdalena Chmielewska-Cholewa zwróciła uwagę, że w działaniu firm ubiegających się o wsparcie państwa w dobie koronawirusa istotne jest podjęcie szybkich działań – Tarcza Antykrysowa oferuje różne rozwiązania w zależności od wielkości przedsiębiorstw, o wsparcie można wnioskować przez pewien okres czasu, ale kto pierwszy ten ma większe szanse na pomoc – stwierdziła prelegentka.

Wojciech Satora, Grupa Azoty:

Przedstawiciel Grupy Azoty, Partnera Strategicznego Kampanii Polska Chemia, na przykładzie jednej z największych spółek w Polsce przedstawił wyzwania przemysłu chemicznego w obecnej trudnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej wywołanej pandemią koronawirusa. Spośród najważniejszych skutków wymienił m.in. osłabienie zdolności finansowania niezbędnych inwestycji i przesunięcia harmonogramów. Wojciech Satora podkreślił, że ważne będą decyzje podejmowane przez Unię Europejską i że bez wsparcia Komisji Europejskiej w ochronie sektora chemicznego może być bardzo trudno – Kierunkowo rozwiązania proponowane przez UE, zwłaszcza w obszarze środowiskowym są słuszne, ale potrzebujemy urealnienia harmonogramów ich wdrażania. Sytuacja całego przemysłu bardzo się zmieniła i trzymanie się dotychczasowych planów może się nie udać.

Wojciech Kozłowski, PKN Orlen:

Jako ostatni zabrał głos przedstawiciel drugiego spośród Partnerów Strategicznych Kampanii Polska Chemia – PKN Orlen. Wojciech Kozłowski wypowiedział się w sprawie rozwoju przemysłu chemicznego w czasie epidemii COVID-19, który nazwał w swojej prezentacji „czasem niepewności”. Prelegent również zwrócił uwagę na stanowisko przedstawione wcześniej przez Prezesa PIPC, wskazując, że przemysł chemiczny pełni kluczową rolę w gospodarce, ponieważ wiele procesów zaczyna się właśnie od chemii. Istotną kwestią, którą poruszył w wystąpieniu Kozłowski, było także podkreślenie, że rozwiązaniem w tym niepewnym dla gospodarki czasie jest współpraca całego przemysłu i administracji, jak również opracowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii działania – Chemia jest początkiem każdej branży przemysłowej, obecna sytuacja epidemiologiczna pokazała, że przemysł jest swoistym obiegiem zamkniętym i problem w jednym obszarze silnie przekłada na pozostałe. (…) Elastyczność biznesu, lokalna współpraca, utrzymanie wzrostu organicznego, skuteczna strategia doboru dostaw to są kluczowe działania, które podejmuje zarówno, ale też Polska Chemia. Bez wzajemnego wspierania się nie poradzimy sobie w przyszłości – podkreślił przedstawiciel PKN Orlen.

Posty pokrewne