Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC

18 listopada 2022 r., w warszawskiej siedzibie firmy Dräger Polska, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich PIPC, Cefic (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego) oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. bieżące informacje dot. Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Ponadto, ważnym punktem agendy był status prac Komisji Europejskiej w zakresie ograniczeń dla PFAS, który przedstawiła Saskia Jürgens, ekspertka Cefic. Dużo czasu poświęcono również bardzo ważnej dla branży chemicznej Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów – status prac unijnych oraz działań PIPC w tym zakresie zobrazowali dr inż Anna Zalewska, Senior Ekspert w PIPC i Kamil Szydłowski, Policy Officer, BASF Polska.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy nt. potencjalnej współpracy z Członkami Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC w zakresie praz legislacyjnych. 

Następnie, o cyfrowej teraźniejszości systemów bezpieczeństwa i możliwościach praktycznych aspektów rozwiązań opowiedział Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o. o. w siedzibie której odbyło się wydarzenie.

Na zakończenie spotkania status prac Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC przedstawiła dr inż. Anna Zalewska, PIPC.

O Komisjach PIPC:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji jest m.in.: oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

– jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Wszystkich Członków PIPC zainteresowanych zapisaniem się do Komisji lub uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących planowych posiedzeń, zapraszamy do kontaktu mailowego z Pionem Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: regulacje@pipc.org.pl.

Więcej informacji o Komisjach PIPC dostępne pod linkiem: www.pipc.org.pl/komisje/komisje

Posty pokrewne