Powstał Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

 Powstał Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

30 listopada br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. – Powstanie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby sektora chemicznego w zakresie umacniania pozycji konkurencyjnej – komentuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Na posiedzeniu wybrano prezydium zespołu. Przewodniczącym został poseł Piotr Cieśliński, wiceprzewodniczącymi posłowie: Sylwester Chruszcz, Jolanta Hibner, Kazimierz Matuszny, Paweł Pudłowski oraz Krzysztof Paszyk.

Zespół składa się z 14 członków. Pełny skład Zespołu: Piotr Cieśliński, Paweł Bańkowski, Andrzej Czerwiński, Waldy Dzikowski, Artur Gierada, Jolanta Hibner, Alicja Kaczorowska, Włodzimierz Karpiński, Leszek Korzeniowski, Józef Lassota, Jerzy Materna, Kazimierz Matuszny, Krzysztof Paszyk, Paweł Pudłowski.

Członkowie Zespołu stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką polskiego przemysłu chemicznego. Celem powołania Zespołu jest stymulowanie rozwoju i innowacyjności sektora, w szczególności poprzez
a. stworzenie warunków implementacji najlepszych praktyk biznesowych zagranicznych firm oraz rozwiązań wspomagających akwizycje i inwestycje polskiego przemysłu chemicznego na świecie,
b. skoordynowanie działań legislacyjnych z rozwojem przemysłu chemicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego oraz klimatycznego Polski,
c. konsultacje ze polskimi i europejskimi środowiskami i organizacjami branżowymi w celu diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów krajowego przemysłu chemicznego.

Na pierwszym posiedzeniu Zespół powołał ekspertów: dr inż. Tomasza Zielińskiego oraz Tomoho Umedę z Tomo Group.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2017 r.

fot. Kancelaria Sejmu

Posty pokrewne