Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorstw od EBPF

 Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorstw od EBPF

W ramach prac Międzybranżowego Sojuszu dotyczącego COVID-19 utworzono praktyczny przewodnik, który ma pomóc przedsiębiorstwom w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR).

W ramach prac Międzybranżowego Sojuszu dotyczącego COVID-19, który tworzą EBPF(European Biocidal Products Forum), AISE (nternational Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) i FECC (European Association of Chemical Distributors) utworzono praktyczny przewodnik, który ma pomóc przedsiębiorstwom w wypełnianiu ich obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) i równoważnych przepisów krajowych dotyczących produktów biobójczych podczas pandemii COVID-19. Przewodnik będzie na bieżąco aktualizowany.

Główna część Przewodnika – procedury szybkiego śledzenia dostępności środków dezynfekujących w celu pomocy w walce z pandemią Załącznik 1- przegląd środków krajowych (zgodnie z art. 55 BPR i/lub przepisami krajowymi), przyjętych w różnych krajach europejskich Załącznik 2 – substancje czynne zatwierdzone lub poddawane przeglądowi na poziomie UE

Posty pokrewne