Prezes Zarządu PIPC Członkiem Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

 Prezes Zarządu PIPC Członkiem Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego informuje, że Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński, w wyniku decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A., w dn. 6.02.2024 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki. W tym samym dniu, nowo wybrana Rada Nadzorcza podjęła decyzję o oddelegowaniu ze swojego składu do Zarządu ORLEN S.A., dr. inż. Tomasza Zielińskiego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasu powołania członków Zarządu. Docelowy Zarząd Spółki zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Dr inż. Tomasz Zieliński niezmiennie pozostaje Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a wspomniane zmiany nie będą miały wpływu na jej funkcjonowanie.

Posty pokrewne