Raport Dentons dla PIPC o zrównoważonych produktach, tworzeniu obiegu zamkniętego i ekoprojektowaniu już dostępny!

 Raport Dentons dla PIPC o zrównoważonych produktach, tworzeniu obiegu zamkniętego i ekoprojektowaniu już dostępny!

Mamy przyjemność poinformować, że jest już dostępny raport Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przygotowany we współpracy z kancelarią Dentons Europe pt. „Zrównoważone produkty – tworzenie obiegu zamkniętego i ekoprojektowanie (ang. Eco-Design) produktów”. W 36-stronicowym dokumencie w sposób przystępny i kompleksowy eksperci kancelarii Dentons zawarli najważniejsze założenia i analizę prawodawstwa unijnego na temat zrównoważonych produktów i ekoprojektowania. Dokument uwzględnia też analizę zmian przepisów UE w odniesieniu do PFAS.

W raporcie znajdują się m.in.:

  1. Przedstawienie koncepcji GOZ w kontekście planów, strategii i prawodawstwa UE
  2. Omówienie projektu rozporządzenia ESPR ustanawiające ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, a w nim odpowiedzi na następujące pytania:
  • Co to jest ekoprojekt i jak wygląda proces jego tworzenia?
  • Czy Cyfrowy Paszport produktu naprawdę jest konieczny?
  • Co zgodnie z rozporządzeniem ESPR stanie się z niesprzedanymi produktami konsumpcyjnymi i jakie, nowe obowiązki będą mieli przedsiębiorcy na różnych etapach łańcucha dostaw?
  • Jakie sankcje oraz mechanizmy zachęty przewiduje rozporządzenie dla przedsiębiorców i czym są „zielone zamówienia publiczne” w kontekście ESPR?

Zapraszamy do lektury raportu! W celu otrzymania opracowania prosimy o kontakt pod adresem media@pipc.org.pl. Raport dostępny jest wyłącznie dla Członków PIPC.

Posty pokrewne