Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” za rok 2020

 Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” za rok 2020

Prezentujemy Państwu najnowszy Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy”.

Niniejsza publikacja podsumowuje najważniejsze dane dotyczące Polskiej Chemii, jakie odnotowano w 2020 roku. Zamieszczono w nim także wybrane, dostępne wskaźniki dotyczące 2021 r., które pozwalają na zobrazowanie aktualnych procesów, jakie zachodzą w branży.

Raport, opracowany przez ekspertów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego zawiera m.in. analizę szans i wyzwań, które stoją przed branżą, wskazuje istotne aspekty i obszary tematyczne, które w sposób niewątpliwy będą oddziaływać na Polską Chemię – jak choćby założenia wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i – stanowiącego jego bazowy element – ogłoszonego w lipcu br. przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55”. Ten zbiór kilkunastu inicjatyw ustawodawczych w znaczący sposób wywrze wpływ na funkcjonowanie całej branży.

Publikacja została opracowana w ramach Kampanii „Polska Chemia”, będącej autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jej głównym celem jest umacnianie wizerunku branży jako dbającej o środowisko, promującej rozwój i innowacyjność, tworzącej atrakcyjne miejsca pracy oraz respektującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja przybliży każdemu czytelnikowi rolę i znaczenie Polskiej Chemii, a także zachęci do wspólnego poszukiwania i opracowania jak najlepszych rozwiązań wspierających innowacyjność i konkurencyjność krajowej gospodarki.

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do tego pliku

@@@form_raport_2020@@@

Posty pokrewne