Renata Auchimik, Senior Expert w PIPC wybrana Przewodniczącą Prezydium FORUM CO2

 Renata Auchimik, Senior Expert w PIPC wybrana Przewodniczącą Prezydium FORUM CO2

Renata Auchimik - Senior Expert PIPCRozpoczęła się kolejna kadencja dobrowolnego porozumienia dziewięciu organizacji branżowych – FORUMCO2, które skupia funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. W związku z tym wybrano nowe Prezydium tej inicjatywy a jego przewodniczącą została Renata Auchimik, będąca Senior Expertem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego od maja 2016. Wiceprzewodniczącymi są Krzysztof Kidawa, Aneta Muskała, Jan Deja i Jan Świątek.

FORUMCO2 zostało powołane 4 lipca 2005 roku a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przemysłu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji.

W kilku syntetycznych punktach dążenia FORUMCO2 to:

 • zapewnienie stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów polskiej gospodarki w kontekście postanowień Polityki Klimatyczno – Energetycznej Unii Europejskiej oraz wymagań określonych przez Globalne Porozumienie Klimatyczne, oraz ich implementacja w Polsce,
 • zapewnienie energochłonnym sektorom gospodarki dostaw energii na warunkach rynkowych oraz równych warunków konkurencji na europejskim i globalnym rynku,
 • reprezentowanie współpracujących sektorów przed Rządem RP oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w obszarze zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu na kuli ziemskiej.

Wśród dziewięciu organizacji współtworzących FORUMCO2 znajdują się:

 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Stowarzyszenie Papierników Polskich
 • Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Posty pokrewne