Rozporządzenie REACH – zakładka informacyjna

Informujemy, że na stronie PIPC uruchomiliśmy specjalną zakładkę poświęconą rozporządzeniu REACH. Zakładkę można znaleźć w menu w dziale "Projekty" lub po kliknięciu tutaj 

——————————————————————————————————

Akronim REACH  oznacza: Rejestrację (Registration), Ocenę  (Evaluation), Udzielnie Zezwoleń i Ograniczenia (Authorizastion) w procesie produkcji i wprowadzania do obrotu chemikaliów (Chemicals) i dotyczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006, w którym to akcie prawnym ustanowione zostały obowiązki oraz sposób ich realizacji dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw w procesie obrotu chemikaliami. Obowiązki wynikające z powyższego rozporządzenia nakładane są zarówno na producentów, importerów, jak również dalszych użytkowników substancji i/lub mieszanin chemicznych  oraz wyrobów gotowych.

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne