SCIP – baza danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych

 SCIP – baza danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych

Baza SCIP – ang. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) to baza danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych, znajdujących się w samych wyrobach albo w obiektach złożonych (produktach), utworzona zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów. Ma poprawić ona stan wiedzy o niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych w wyrobach i produktach na każdym etapie cyklu ich życia – w tym na etapie odpadu.

Jeżeli wyroby, które są wytwarzane, składane, importowane lub dystrybuowane, zawierają substancje z listy kandydackiej ECHA, stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) i występujące w stężeniu przekraczającym 0,1% wag., konieczne jest zgłoszenie ich do bazy danych SCIP.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów obowiązek przekazywania danych do SCIP będzie obowiązywać od dnia 5 stycznia 2021 r. Baza SCIP zostanie formalnie otwarta pod koniec października br. tak, aby możliwe było rozpoczęcie składania zgłoszeń.

Więcej informacji nt. bazy SCIP oraz webinarium dot. szkolenia znajduje się na stronach ECHA.

Posty pokrewne