Segmentowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie Kapitałowej ORLEN

 Segmentowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie Kapitałowej ORLEN

W ostatnich latach możemy zauważyć, że aspekt bezpieczeństwa pracy staje się istotnym elementem prowadzenia biznesu. Wśród firm wzrasta świadomość, że bycie postrzeganym jako bezpieczny pracodawca lub partner biznesowy po prostu się opłaca. Wyzwaniem może być jednak sytuacja, gdy organizacja dynamicznie zwiększa skalę swojej działalności, a w jej skład wchodzą nowe podmioty o zróżnicowanych profilach działalności. Pojawia się wtedy zasadnicze pytanie – jak efektywnie zarządzać obszarem bezpieczeństwa w strukturze o tak dużym zasięgu i złożoności?

Koncepcja segmentowego zarządzania zakłada, że spółki organizują i zarządzają stworzonymi systemami w obrębie własnych struktur. Działania są planowane i realizowane zgodnie z wymaganiami krajowych aktów prawnych oraz w oparciu o zidentyfikowane potrzeby ich doskonalenia i rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w najnowszym wydaniu Magazynu Polska Chemia pt. „Segmentowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie Kapitałowej ORLEN”, z którego można dowiedzieć się m.in. o:

  • genezie segmentu obszaru bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN;
  • kluczowych narzędziach wdrożonego systemu i ich kształtowaniu się na przestrzeni lat;
  • podstawach funkcjonowania systemu, w tym wielowątkowej komunikacji;
  • bilansie korzyści z wdrożenia systemu.

– Od lat kształtowaliśmy segmentowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie ORLEN. Początkowo dotyczył on wyłącznie obszaru BHP. Obecnie jako Grupa jesteśmy gotowi, aby zarządzać bezpieczeństwem pracy kompleksowo. Tym samym przewidujemy dodatkowe korzyści z synergii funkcjonowania segmentu dla tych właśnie obszarów – mówi Tomasz Gościniak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PKN ORLEN.

  • Pomimo, że w spółkach Grupy ORLEN funkcjonowały systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, rozwojowi koncernu towarzyszyła coraz większa potrzeba centralizacji procesów tego obszaru na poziomie korporacyjnym.
  • Koncern podjął się realizacji nowych przedsięwzięć, które w sposób naturalny wykształciły odrębny obszar w działalności spółek. Dotyczy on zarządzania bezpieczeństwem pracy w ujęciu przynależności do Grupy ORLEN.
  • Z początku jego funkcjonowanie miało charakter umowny pomiędzy spółkami, natomiast obecnie stanowi przedmiot ich współpracy, wprowadzony na poziomie korporacyjnym.
  • Ostatecznie, segment na poziomie korporacyjnym dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem pożarowym oraz bezpieczeństwem składowania i przewozu towarów niebezpiecznych.

– Gdybyśmy mieli ocenić funkcjonowanie systemu pod względem korzyści, to jednymi z największych jego atutów są wszechobecna informacja i regularna wymiana doświadczeń, a w konsekwencji ciągły rozwój i samodoskonalenie obszaru bezpieczeństwa poszczególnych spółek oraz całej Grupy ORLEN. Stąd kluczem do efektywnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa pracy w tak dużej skali jest zbudowanie podstaw z jednolitych zasad, zapewnienie narzędzi do koordynacji oraz realizacji tych wymagań i wypracowanie sprawnej komunikacji – podkreśla Łukasz Agaciński, Dyrektor Działu BHP i Koordynacji Prewencji w Grupie ORLEN.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji artykułu, który został opublikowany w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia 2/2023, wydawanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Cały magazyn do pobrania: https://pipc.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Magazyn-Polska-Chemia-2_2023.pdf

Posty pokrewne