Seminarium “Biopaliwa – prawo, rynek, trendy”

 Seminarium “Biopaliwa – prawo, rynek, trendy”

Specjalistyczne seminarium "Biopaliwa – prawo, rynek i trendy", odbędzie się 3 października 2018 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń polskich i zagranicznych ekspertów związanych z branżą biopaliw. Prelegenci omówią najbardziej istotne kwestie takie jak: dyrektywa REDII, kontrole celne w łańcuchu dostaw, realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego, opłata emisyjna, obowiązkowy bioblending itd. Seminarium stanie się platformą wymiany wiedzy dla branży, co może przyczynić się do rozwoju innowacyjności oraz nowatorskich projektów. W pierwszej części seminarium skupimy się na otoczeniu regulacyjnym branży. W drugiej części dnia, prelegenci przedstawią case studies dotyczące produkcji biokomponentów, wykorzystania biopaliw w transporcie oraz badania jakości biopaliw

Najważniejsze zagadnienia wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne branży biopaliw
 • Wpływ RED2 na biopaliwa i dekarbonizację transportu
 • Obowiązek realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego
 • Wprowadzenie opłaty emisyjnej
 • Obligatoryjny bioblending
 • Badanie jakości biokomponenów i biopaliw ciekłych
 • Kontrole urzędowe w łańcuchu dostaw biokomponentów i biopaliw ciekłych

Seminarium kierowane jest do:

 • podmiotów zobligowanych do realizacji NCW
 • producentów biokomponentów
 • producentów biopaliw
 • sprzedawców i dystrybutorów biopaliw
 • sprzedacwów i dystrybutoró biokomponentów
 • dostawców technologii dla tego sektora
 • labolatoriów badających biopaliwa i biokomponenty
 • przedstawicieli uniwersytetów
 • uczelni wyższych
 • przedstawicieli stowarzyszeń branżowych

Przy rejestracji do 1 września dla Członków PIPC obowiązuje 10% rabat.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia.

Posty pokrewne