Spotkanie przedstawicieli polskiego i włoskiego Przemysłu Chemicznego

 Spotkanie przedstawicieli polskiego i włoskiego Przemysłu Chemicznego

„Budowanie pomostu pomiędzy włoskim i polskim przemysłem chemicznym” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ambasadę Republiki Włoskiej w Polsce i Włoską Agencję Handlu w Warszawie przy współudziale Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). 11 października br. zaproszeni przedstawiciele polskiego i włoskiego sektora chemicznego dyskutowali na temat możliwości współpracy polsko-włoskiej w kontekście wyzwań stojących przed branżą na drodze do realizacji ambitnych celów klimatycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

Wydarzenie rozpoczął Jego Ekscelencja Aldo Amati, Ambasador Włoch w Polsce, który przywitał wszystkich zgromadzonych. W swoim wystąpieniu podkreślał istotę procesu transformacji energetycznej, przed którą stoi cały europejski przemysł w związku z dążeniem do dekarbonizacji. Wykazał nadzieję, że organizowane spotkanie otworzy przed polskim i włoskim przemysłem chemicznym szerokie pole do współpracy i będzie stanowić okazję do rozmów o zasadniczych wyzwaniach, które czekają nas w najbliższych latach. Ambasador podkreślał, że drastyczne wzrosty cen energii, które obserwujemy w ostatnim czasie, sprawią, że wypracowanie pragmatycznego podejścia we wdrażaniu przez przemysł rozwiązań zmierzających ku osiągnięciu neutralności klimatycznej nabierze jeszcze większego znaczenia.

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podczas swojego przemówienia, wskazywał, że wydarzenie pozwoli przybliżyć konkretne sposoby realizacji i pomysły przedsiębiorstw zarówno polskich, jak i włoskich, umożliwiając wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Prezes Zarządu PIPC zaprezentował zaproszonym informacje dotyczące polskiego sektora chemicznego, a także przybliżył obszary działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, jako eksperckiej organizacji branżowej. W wystąpieniu dr inż. Zieliński podkreślał, że Europejski Zielony Ład (EZŁ) oraz ogłoszony w lipcu br. – jako jego część składowa – unijny pakiet klimatyczny „Fit for 55” niewątpliwie wpłynie na funkcjonowanie przemysłu chemicznego. – EZŁ to dziesiątki poszczególnych regulacji, które w sposób oczywisty będą oddziaływać na całą gospodarkę i jej gałęzie, a więc i przemysł, w tym chemiczny. Chemia, stanowiąc potężny budulec polskiego PKB i bez której produktów oraz rozwiązań powodzenie ekologicznych przemian nie będzie możliwe, staje przed szeregiem wyzwań. Jednym z elementów unijnej koncepcji transformacji ekologicznej jest rozwój technologii wodorowych – dlatego też to wodór stanowi jeden z kilku wiodących tematów naszego spotkania. Cele przedstawiane przez Unię Europejską są niezwykle ambitne, jednak wierzymy, że właśnie dzięki rozwojowi współpracy pomiędzy naszymi krajami, jako przemysł chemiczny będziemy mogli je osiągnąć. Tworząc partnerstwa biznesowe, mamy większe szanse na realizację stawianych przed przemysłem założeń. Będziemy skuteczniejsi, działając wspólnie – dodał dr inż. Tomasz Zieliński kończąc swoje wystąpienie.

Spotkanie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne:

1. Innowacje, nowe technologie, dobre praktyki – wyzwania i szanse dla przemysłu chemicznego;
2. Wodór – rozwiązanie dla dekarbonizacji czy paliwo przyszłości?;
3. Zielony amoniak i wodorowęglany jako magazyny energii?

W pierwszej części głos zabrał Bernardo Sestini, Wiceprezes Rady Prezydenckiej we włoskiej Krajowej Radzie Przemysłu Chemicznego (FEDERCHIMICA). Podkreślał, że chemia zajmuje we włoskim przemyśle jedno z kluczowych miejsc, a jako branża jest liderem w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wskazywał, że przemysł chemiczny leży u podstaw dojścia do zrównoważonej gospodarki, a w obecnym momencie transformacji ekologicznej jest niezwykle istotne, aby sektor mógł tworzyć „zielone” rozwiązania, również po to, aby móc wspierać inne gałęzie, które potrzebują przemian. Bernardo Sestini przypomniał także, jak ważne z punktu widzenia przemysłu i realizacji celów EZŁ jest wsparcie ze strony administracji państwowej.

Kolejnym prelegentem był Andrea Vena, Vice President Europe Maire Tecnimont Group, który podkreślał wagę kooperacji polskiego i włoskiego przemysłu chemicznego, dodając, że ma już ona miejsce. Podkreślał, że transformacja europejska jest niezwykle istotna dla branży i dzięki niej stanie się ona jeszcze bardziej innowacyjna, a Maire Tecnimont – dzieląc się swoim know-how, współpracując z polskim sektorem chemicznym – chce przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Jako ostatni głos w pierwszym bloku tematycznym zabrał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., który przyznał, że sytuacja polskiego przemysłu chemicznego – w związku z dużym uzależnieniem od węgla – jest trudniejsza niż w niektórych innych krajach Europy. Podczas swojego przemówienia nadmieniał, że rozwój możliwy jest dzięki innowacjom, a Grupa Azoty ma tego pełną świadomość i chce w sposób dynamiczny zmniejszać ilość śladu węglowego w prowadzonej przez siebie działalności. Filip Grzegorczyk podkreślał, że Grupa stawia na odnawialne źródła energii (OZE), tak, by w najbliższej przyszłości energia z nich pochodząca w jak największym stopniu zasilała przedsiębiorstwo. Wskazywał – podkreślając znaczenie zorganizowanego polsko-włoskiego spotkania – iż spółka zainteresowana jest rozwojem technologii wytwarzania i magazynowania OZE, ze szczególnym uwzględnieniem amoniaku, technologiami w zakresie produkcji i dystrybucji „zielonego” wodoru, a także zagospodarowaniem CO2.

Blok „wodorowy” rozpoczęło wystąpienie Grzegorza Jóźwiaka, Dyrektora Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN ORLEN S.A., który podkreślał, że Spółka chce zbudować koncern multienergetyczny, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwań stawianych przez EZŁ. Wskazywał, że choć głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., to już do 2030 r. przedsiębiorstwo chce znacząco obniżyć poziom emisji. Jednym ze elementów osiągnięcia ambitnych celów środowiskowych ma stać się wodór, produkowany docelowo w procesie elektrolizy. Grzegorz Jóźwiak przybliżył także kluczowy projekt spółki – Hydrogen Eagle – w ramach którego ma powstać sieć hubów wodorowych, m.in. we współpracy z innymi krajami europejskimi. Na koniec swojej prezentacji nadmienił również, że jednym z kluczowych wyzwań, związanych z wdrażaniem założeń pakietu „Fit for 55”, przed jakim stoi obecnie PKN ORLEN, jest kwestia zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji paliw transportowych, a wodór będzie swoistym „pomostem”, który pozwoli koncernowi osiągnąć neutralność klimatyczną.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Wiceprezesa Włoskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych – H2IT. Luigi Crema podkreślał, że punktem wyjścia dla przedsiębiorstw sektora chemicznego z różnych krajów europejskich na drodze do innowacyjności i umacniania konkurencyjności powinno być współdziałanie. Dzięki temu łatwiej będzie sprostać wyzwaniom związanym z dekarbonizacją. Następnie głos zabrał Valerio Coppini, Vice President Business Development z NextChem, który powiedział, że propozycją jego przedsiębiorstwa dla rynku jest zerwanie z paradygmatem powiązania gospodarki zrównoważonej z kosztami. Podkreślał, że NextChem rozwija nowoczesne technologie już teraz, stawiając m.in. na produkcję energii odnawialnej i podchodząc do kwestii wodorowych wielotorowo, opowiadał także o technologiach dotyczących produkcji amoniaku. Konkludując, nadmienił, że przedsiębiorstwo zainteresowane jest współpracą z polskimi firmami i chce wdrażać rozwiązania, które będą przynosić zysk. Wodorowy blok tematyczny zamknęła prezentacja przedstawiciela włoskiej Terna Gruop, specjalizującej się w zarządzaniu energetycznymi sieciami przesyłowymi. Berardo Guzzi wskazywał, że dekarbonizacja stanowi potężne wyzwanie, wymuszając bardziej elastyczne podejście do wielu kwestii, a przedsiębiorstwo, które reprezentuje, chce wykorzystywać w swojej działalności jak najwięcej energii pochodzącej z OZE. Podkreślał, że wodór i związany z nim rozwój technologii może być komplementarny do elektryfikacji.

Ostatni blok tematyczny, dotyczący zielonego amoniaku, otworzył Tomasz Mendelewski, przedstawiciel ANWIL S.A. Opowiadając o działalności spółki w kontekście realizacji celów transformacji klimatycznej powiedział, że dba ona o zmniejszanie energochłonności nie od dziś. Dodał, że rozwój nowych pomysłów i inicjatyw musi być procesem ciągłym, a ANWIL ma tego świadomość. Podsumowując podkreślił, że dostrzega wiele płaszczyzn do współpracy z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza w obszarze „zielonego” wodoru i amoniaku. Prezentację zamykającą ostatni blok przedstawił Fabrizio Zanini z włoskiej firmy SAIPEM, która jest zaawansowaną platformą technologiczną, wiodącą w zakresie inżynierii, budowy i eksploatacji dużych projektów w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym. Podkreślił, że SAIPEM chce proponować rozwiązania, które będą szły w kierunku transformacji energetycznej, dysponując koncepcjami obejmującymi cały łańcuch wartości dotyczący wodoru. Opowiedział o realizowanych przez firmę projektach: Green Hydrogen Valley – który ma umożliwiać budowę łańcucha wartości “zielonego” wodoru oraz Green Ammonia Project, który dotyczy technologii związanych z wytwarzaniem zielonego amoniaku.

Spotkanie podsumował Paolo Lemma, Dyrektor Włoskiej Agencji Handlu w Warszawie. Wyraził nadzieję na dalsze, owocne dyskusje na temat wyzwań i możliwości współpracy pomiędzy włoską i polską branżą chemiczną w sesji networkingowej, do której wszystkich uczestników zaprosił dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, będącej współorganizatorem wydarzenia.

Posty pokrewne