System bezpieczeństwa pracy na stacjach paliw ORLEN

 System bezpieczeństwa pracy na stacjach paliw ORLEN

Funkcjonujący na stacjach paliw ORLEN system bezpieczeństwa pracy, powstał w celu zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa zarówno dla klientów, pracowników stacji jak i wykonawców zewnętrznych. Opracowane i wdrożone przez ORLEN wewnętrzne zarządzenie operacyjne, dotyczy przede wszystkim postępowania w przypadku realizacji prac o zwiększonym zagrożeniu. Zarządzenie określa jednolite standardy bezpiecznej organizacji przeprowadzanych prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych oraz wyznacza zasady organizacyjne wskazując obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesów realizowanych na terenie stacji paliw

Wdrożenie standardów bezpieczeństwa wykonywania prac na terenie stacji paliw zapewnia, że wszyscy wykonawcy zewnętrzni oraz ich pracownicy otrzymają informacje na temat:

  • zagrożeń, które mogą wystąpić podczas prac na terenie stacji paliw,
  • sposobów minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń,
  • bezpiecznych metod pracy,
  • sposobów zabezpieczenia miejsc wykonywania pracy,
  • zasad organizacyjnych przy prowadzeniu prac o zwiększonym zagrożeniu,
  • wymagań ORLEN z zakresu BHP i ppoż.

Szkolenie z zakresu wymagań określonych w standardach jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace remontowe, konserwacyjne czy inwestycyjne na terenie stacji paliw. Po odbyciu szkolenia, pracownicy otrzymują kartę identyfikacyjną (serwisową) z certyfikatem BHP, która uprawnia do przystąpienia do pracy.

Funkcjonujący w ORLEN system zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla firm zewnętrznych realizujących prace remontowe, konserwacyjne oraz inwestycyjne, jak i pracowników stacji paliw oraz jej klientów.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji artykułu, który został opublikowany w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia 3/2023, wydawanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Cały magazyn do pobrania: https://pipc.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Polska-Chemia-3.2023-online.pdf 

ORLEN S.A. jest Partnerem Strategicznym Kampanii Polska Chemia.

Posty pokrewne