System zamówień instytucji Unii Europejskiej

 System zamówień instytucji Unii Europejskiej

Przedstawiamy zestaw informacji, otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dot. systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej. Obecna sytuacja może być również szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju.

Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Jednakże może to być również szansa do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych, czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Poniżej przedstawiamy zestaw informacji, otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczących systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej.

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europejskich zamówień publicznych. Informacje udostępniane są tu wg: branż, miejsca dostawy czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikowanych w UE, poza unijnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajach. Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych instytucji i agencji UE lub na stronach przedstawicielstw KE w kraju realizacji projektu. https://bit.ly/2WlDVjM

Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne dostępne są pod linkiem: https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do

Zaleca się https://bit.ly/2LhCBbz

Strony te zawierają rozbudowany system wyszukiwania, który pozwala na precyzyjną kwerendę pod kątem własnej działalności.

Wyniki przetargów związanych z COVID-19 dostępne są tutaj: https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do

  • Dodatkowo zamówienia można znaleźć również na PORTALU KLASTRÓW EUROPEJSKICH (European Cluster Collaboration (ECC) – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal).

W ramach obecnych programów wspomagających branżę medyczną utworzona została np. podstrona programu 3HP/Third Help Programme:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/3hp

Dodatkowa podstrona z projektami dot. COVID-19:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

  • 5 KROKÓW POSTĘPOWANIA dla zainteresowanych udziałem w procedurze przetargowej znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/2AcoVvZ.

Wskazano 5 kolejnych etapów, które pozwolą na skuteczne złożenie oferty. Poniżej krótki opis poszczególnych kroków wraz z linkami prowadzącymi bezpośrednio do nich (każdy krok dostępny jest również z poziomu głównego linku.

Obejmują one:

1. Znalezienie oferty /ogłoszenia przetargowego: link jw.

2. Znalezienie partnerów: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

3. Utworzenie KONTA- EU login: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

4. Zarejestrowanie swojej firmy. Link do rejestracji firmy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

5. Przesłanie wniosku. Wniosek może zostać przesłany w systemie dopiero po zalogowaniu się do swojego konta EU oraz po wybraniu konkretnej oferty.

  • DODATKOWE INFORMACJE DOT. EUROPEJSKIEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, w tym w odpowiedzi na COVID -19, znajdą Państwo:

MSZ w dalszym ciągu zaprasza do zgłaszania polskich produktów, które mogą zostać zamieszczone na tym portalu. Jest on szeroko reklamowany w innych państwach za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i handlowych.

Posty pokrewne