Szkolenie BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE [Regulacje prawne, zalecenia normatywne, dobre praktyki]

W imieniu organizatora zapraszamy na szkolenie wraz z konsultacjami poświęcone bezpieczeństwu procesowemu w przemyśle chemicznym i pokrewnych.

Tematy poruszane na szkoleniu:

  1. Jak zaplanować i zrealizować politykę bezpieczeństwa. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym
  2. Jak zarządzać ryzykiem procesowym – ogólny model
  3. Jak dochodzi do poważnych awarii przemysłowych – specyfika i mechanizmy
  4. Identyfikacja i ocena scenariuszy awaryjnych oraz narzędzia analityczne wspomagające ocenię zagrożeń. Raportowanie analiz bezpieczeństwa
  5. Jak zaplanować, a następnie wdrożyć organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ochrony
  6. Kultura bezpieczeństwa
  7. Ćwiczenia warsztatowe: metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na instalacjach przemysłowych, z wykorzystaniem studium przypadku
  8. Dyskusja i konsultacje

Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Członkowie PIPC mogą skorzystać ze specjalnego kuponu rabatowego, obniżającego cenę o 15% (kupon: PIPC15%). Dodatkowy rabat jest uzależniony od ilości zgłoszonych osób z danej firmy

Posty pokrewne